Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Üçüncü Kitab. Məşhur pyesləri: "Sevil", "Almaz", "1905-ci ildə", "Yaşar", "Dönüş"

Müəllif:

Cəfər Cabbarlı


Kateqoriya:

Azərbaycan ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Cəfər Cabbarlı. "Seçilmiş əsərləri". Dörd cilddə. Üçüncü Kitab. Məşhur pyesləri: "Sevil", "Almaz", "1905-ci ildə", "Yaşar", "Dönüş"


Baxış sayı: 4672
    
    


 Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Dörd cilddə. III cild. Bakı, "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005, 368 səh.

Tərtib edəni, ön sözün, və şərhlərin müəllifi: Asif Rüstəmli

 

Böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının "Əsərləri"nin üçüncü cildinə daxil edilən pyesləri onun yaradıcılığının son mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir. Bu pyeslər uzun onilliklər Azərbaycan teatrının pərdələrini enməyə qoymayan səhnə əsərləri kimi tanınıb və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilibdir. Dövrünün bədii mənzərəsini təbii lövhələrlə canlı əks etdirən bu pyeslər bu gün obyektiv təhlil və dəyərləndirmə meyarına ehtiyac duymaqdadır.

ISBN 9952-418-89-X

© "ŞƏRQ-QƏRB", 2005

MÜNDƏRİCAT

Sevil . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .7


Almaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 55


1905-ci ildə . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 144


Yaşar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 214


Dönüş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .279