Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri v

Müəllif:

Mir Cəlal Paşayev


Kateqoriya:

Mir Cəlal Paşayevin ədəbi-elmi yaradıcılığıQısa Təsvir:

Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri və "Açıq kitab" romanı daxil edilib.


Baxış sayı: 417
    
    


 www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


"Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz"

Elektron kitab N 29 (10 - 2020)

 

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2020-ci ildə maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın texniki-yaradıcı dəstəyi ilə icra edilən "Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz" kreativ-innovativ layihə çərçivəsində hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: www.cssn.gov.az


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Feysbukda "Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz" kreativ-geoinnovativ layihəsi çərçivəsində rəsmi səhifə:  www.facebook.com/kreativlayihe


 "Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz" bölümündəki elektron kitablar: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=188


Mir Cəlal


"Seçilmiş əsərləri"


Bir cilddə 


Hekayələr və "Açıq dərs" romanı


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2020

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, Prezident təqaudçusu, yazıçı-kulturoloq


Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri və "Açıq kitab" romanı daxil edilib.


 "Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz"

YYSİB-nin kreativ-innovativ layihəsi barədə

 

2020-ci ilin iyul ayının əvvəlindən etibarən Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2019-ci ilin qrant müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirilən növbəti kreativ layihəsini həyata keçirilməyə başlayıb. “Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və kreativ-innovativ mərkəz” layihə, İnternet və sosial şəbəkələrdən yararlanaraq, dünyada yaşayan 55 milyonluq azərbaycanlı soydaşlarımız, xüsusən də gənclərə ünvanlanıb. Üç aylıq layihə çərçivəsində "Mir Cəlal Paşayev" İnternet resursu, kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana polratlında eyni adda elektron kitabxana bölümü və sosial platformalarda kreativ-innovativ kontentlər yaratmaqla, son illər xaricdə ölkəmizə qarşı böhtanxarakterli materiallar yayanlara qarşı intellektual-mədəni cavab vermək nəzərdə tutulur. Layihə icraçıları yeni nəslin nümayəndələrinin marağını cəlb edəcəyinə əmindilər. 

Layihə, görkəmli  yazıçı, dəyərli alim Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığını, kitablarını, ədəbi-bədii, elmi-filoloji irsini İnternet, elektron kitabxana və sosial şəbəkələr vasitəsilə gənclərə çatdırmaqla, onların milli-mənəvi dəyərlərimizə sayğı və sevgi hisslərlə böyüməsinə təkan vermiş olacaqdır. Xalq yazıçısı və alimin mobil elektron kitabxana bölümü zənginləşdirməklə, sosial şəbəkədə "Mir Cəlal Paşayev" Kreativ-İnnovativ Mərkəz yaratmaqla ədibin indiyə qədər nəşr olunmuş kitablarının elektron variantlarını bir resursda cəmləməyi, eləcə də onun aforzmlərindən ibarət kitabın kağız və elektron variantda nəşrə hazırlanaraq çapı-yayımı, ictimai-virtual təqdimatı nəzərdə tutulur.

 Məlum olduğu kimi 55 milyonluq dünya azərbaycanlılarının böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə yaşayır və onların arasında dəyərli elmi və bədii yaradıcılıq nümunələrini yaradan, ədəbiyyatımızın, filoloji-humanitar elmimizin görkəmli nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin intellektual-ədəbi düşüncə məhsullarını, əsərlərini yxından tanımayan gənc nəsil böyüyür. Layihə virtual imkanlardan yararlanaraq milli ədəbiyyatın, bütöv  Azərbaycanı birləşdirən kulturoloji-ədəbi model kimi izləməyi, tanıtmağı, e-kitblarla humanitar düşüncəmizin bu istiqamətinin araşdırılmasını, tədqiqini, populyarlaşdırılmasını dəstəkləyir.

  

YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.