Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü Kitab. "İblis", "Afət", "Peyğəmbər", "Topal Teymur" dramları

Müəllif:

Hüseyn Cavid


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin "Əsərləri"nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin çox böyük ustalıqla canlandırıldığı "İblis" faciəsi, mövzusu İstanbul həyatından alınmış "Afət"i, Peyğəmbərin dahiyanə obrazının öz parlaq əksini tapdığı "Peyğəmbər"i və hərb demonunun surətinin yaradıldığı "Topal Teymur" dramı daxil edilmişdir.


Baxış sayı: 7007
    
    


Hüseyn Cavid. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü Kitab. "İblis", "Afət", "Peyğəmbər", "Topal Teymur" dramları

Tərtib edəni: Turan Cavid

Redaktoru: Teymur Kərimli

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. Bakı, "Lider@ nəşriyyat, 2005, 304 səh.


Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, məşhur və xariqüladə pyeslər müəllifi Hüseyn Cavidin "Əsərləri"nin bu cildinə müqtədir sənətkarın, səhnəmizin şah əsərlərindən olub, dünya ədəbiyyatındakı əfsanəvi İblis surətinin çox böyük ustalıqla canlandırıldığı "İblis" faciəsi, mövzusu İstanbul həyatından alınmış "Afət"i, Peyğəmbərin dahiyanə obrazının öz parlaq əksini tapdığı "Peyğəmbər"i və hərb demonunun surətinin yaradıldığı "Topal Teymur" dramı daxil edilmişdir.
Cavid yaşadığı cəmiyyətin, mənsub olduğu soyun və bütövlükdə insanlığın problemlərini əks etdirməyə can atdığı üçün onun mövzuca və qaldırılan problem baxımından heç biri digərini təkrarlamayan bu əsərlərində də dünyanın mahiyyətinə varılır, həyatın, xilqətin fəlsəfi dərkinə çalışılır.
Əsərlərin imlasına toxunulmayaraq, dil və üslubunun qorunulmasına çalışılmışdır.

ISBN 9952-417-27-4

© "LİDER NƏŞRİYYAT", 2005

 

MÜNDƏRİCAT

İblis...................................................................7

Afət......................................................................105

Peyğəmbər..................................................141

Topal Teymur...........................................252