Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Fatma Həsənqızı. "Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80". Bu kitab tanınmış ictimai-mədəni xadim, peşəkar poliqrafçı və yazıçı Ş.Cəfərovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub...

Müəllif:

Bələdçi


Kateqoriya:

İctimai-siyasi, publisistik kitablarQısa Təsvir:

Fatma Həsənqızı. "Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80". “Azərbaycan çağdaş milli sənədli-publistik ədəbiyyatı” silsiləsindən bu kitab tanınmış ictimai-mədəni xadim, peşəkar poliqrafçı və yazıçı Ş.Cəfərovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub...


Baxış sayı: 987
    
    


 www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


“Azərbaycan çağdaş milli sənədli-publistik ədəbiyyatı”.  Elektron kitab N 03 - 2021

 

Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın icra etdiyi “Azərbaycan çağdaş milli sənədli-publistik ədəbiyyatı” kulturoloji-bədii layihə çərçivəsində çapa hazırlanıb və yayımlanır. 


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


Fatma Həsənqızı


"Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80"


Sənədli-bədii kitab


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2021

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloqFatma Həsənqızı. "Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80". “Azərbaycan çağdaş milli sənədli-publistik ədəbiyyatı” silsiləsindən bu kitab tanınmış ictimai-mədəni xadim, peşəkar poliqrafçı və yazıçı Ş.Cəfərovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub...


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.


YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü