Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Qarabağ bülbülləri – 50″: “Yaralı səs”. Bu toplu Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindənnəşr olunub

Müəllif:

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)


Kateqoriya:

KulturolojiQısa Təsvir:

“Qarabağ bülbülləri – 50″: “Yaralı səs”. Bu toplu Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Qarabağ bülbülləri – 50″: “Yaralı səs” – Vətənpərvərlik mövzusunda sənədli film çəkilişi və kitab nəşri” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.


Baxış sayı: 865
    
    


www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında


 "Qarabağ Azərbaycandır!" - Ali Baş Komandan İlham Əliyev. 

YYSİB-nin hərbi-vətənpərvərlik, kulturoloji, elektron kitablar layihəsi 


Elektron kitab N 20 (09 - 2021)

 

Bu elektron nəşrlər  Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın texniki-yaradıcı dəstəyi ilə icra edilən  "Qarabağ Azərbaycandır." Ali Baş Komandan İlham Əliyev. YYSİB-nin hərbi-vətənpərvərlik, kulturoloji elektron kitablar layihəsi  çərçivəsində hazırlanıb və yayımlanır. 

Bu toplu Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Qarabağ bülbülləri – 50″: “Yaralı səs” – Vətənpərvərlik mövzusunda sənədli film çəkilişi və kitab nəşri” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.


Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: www.yysq.kitabxana.net


 "Qarabağ Azərbaycandır." Ali Baş Komandan İlham Əliyev


YYSİB-nin hərbi-vətənpərvərlik, kulturoloji elektron kitablar layihəsi 


“Qarabağ bülbülləri” - 50


“Yaralı” səs”


Ədəbi-kütləvi toplu


Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri - 2021

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan Əbilov, Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq

 

Layihə rəhbəri, tərtibçi və redaktoru:


Aydın Xan Əbilov, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, kitabxana.net portalının rəhbəri, Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq


Elmi redaktor: Azər Turan, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru


Redaksiya heyəti: Aydın Xan Əbilov, Azər Turan, Adəm İsmayıl Bakuvi, Qəni Camalzadə, Oqtay Ərgünəş, Ramal Əliyev,

Səhhət Dadaşov, Almaz Zeynalova, Məhəmməd Məmmədov, Ülvi İlqar, Nizami Şıxcanov.


“Qarabağ bülbülləri” - 50. “Yaralı” səs”. Ədəbi-kütləvi toplu. Bakı, «Avropa» nəşriyyatı, 2021, 64 səh.


Bu toplu Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Qarabağ bülbülləri – 50″: “Yaralı səs” – Vətənpərvərlik mövzusunda sənədli film çəkilişi və kitab nəşri” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.


Bu nəşr Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır.  Fond nəşrin məzmununa görə məsuliyyət daşımır.


© Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi, 2021


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.YYSİB Analitik-İnformasiya Bölümü