Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Tanrı cəzası. Bədii nəsr əsərlər toplusu

Müəllif:

Camal Zeynaloğlu


Kateqoriya:

Çağdaş ədəbiyyatQısa Təsvir:

Günümüzün reallıqlarının bədii dillə, povest və hekayə janrında qələmə alan istedadlı nasirin yeni kitabı.


Baxış sayı: 67
    
    


www.kitabxana.net 


 

 Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

"Çağdaş Azərbycan bədii nəsri" silsiləsi. E-kitab N 42 (03 - 2021)

 

Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi ilə www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın "Çağdaş Azərbycan bədii nəsri" silsiləsi və  kreativ-ədəbi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb, sərbəst yayımlanır. 

 

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum:

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

www.yysq.kitabxana.net

 

 https://www.facebook.com/groups/kitabxana

 

https://www.facebook.com/YYSQAX/


 

Camal Zeynaloğlu   

 “Tanrı cəzası”


    

Povest və hekayələr kitabı


 

Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur


 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2021

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),

YYSİB sədri, Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq
DİQQƏT!

 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadankitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağakitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.