Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci Kitab. "Xəyyam" və "İblisin intiqamı" pyesləri, məqalələri, məktubları

Müəllif:

Hüseyn Cavid


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Hüseyn Cavid. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci Kitab. "Əsərləri"nin bu son cildinə sənətkarın "Xəyyam" (1935) və "İblisin intiqamı" (1936-1937) dramları daxil edilmişdir. Bəlkə də ən poetik, ən şairanə pyesi olan "Xəyyam"da Cavid Şərqin qədim və ziddiyyətli keçmişini artıq bir şair-filosofun timsalında tərənnüm edir. Bu cilddə mütəfəkkir sənətkarın eləcə də məqalə və məktubları toplanmışdır.


Baxış sayı: 3107
    
    


Hüseyn Cavid. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci Kitab.

Bakı, "Lider nəşriyyat", 2005, 288 səh.

Tərtib edəni: Turan Cavid

Redaktoru: Teymur Kərimli


Ədəbiyyatımızın ən böyük klassiklərindən biri kimi şöhrətlənmiş Hüseyn Cavid qələmə aldığı faciələrdə Şərq taleyinin müxtəlif ciddi problemlərini qaldırmış, türkçülük ideyalarını təbliğ etmiş, ümumbəşəri məsələləri yüksək humanizm mövqeyindən işıqlandırmışdır.
"Əsərləri"nin bu son cildinə sənətkarın "Xəyyam" (1935) və "İblisin intiqamı" (1936-1937) dramları daxil edilmişdir. Bəlkə də ən poetik, ən şairanə pyesi olan "Xəyyam"da Cavid Şərqin qədim və ziddiyyətli keçmişini artıq bir şair-filosofun timsalında tərənnüm edir. Əsrinə sığmayan şairin həyat mübarizəsi əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.
Hüseyn Cavidin bütünlükdə bədii bioqrafiyasından qırmızı xətt kimi keçən İblis ideyası və obrazı öz qanunauyğun fəlsəfi-estetik və bədii yekununu dramaturqun son əsərində - faşizm əleyhinə çevrilən, müharibə məfkurəsinin təhlilinə həsr olunan "İblisin intiqamı"nda tapır.
Bu cilddə mütəfəkkir sənətkarın eləcə də məqalə və məktubları toplanmışdır.

ISBN 9952-417-36-3

© "LİDER NƏŞRİYYAT", 2005

MÜNDƏRİCAT

DRAM ƏSƏRLƏRİ

Xəyyam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .7
İblisin intiqamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .144

MƏQALƏLƏR

Urmiyədən məktub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .183
Urmiyədən . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .184
Naxçıvandan təbsirə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............187
Naxçıvanda nə gördüm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .190
Naxçıvana nə lazım? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .192
Həsbi-hal (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .194
Həsbi-hal (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . .198
Həsbi-hal (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .202
Həsbi-hal (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .205
Həsbi-hal (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............214
Nakamlıq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .218
Mirzə Abdulla Məhəmməd yaxud (A.Sur) - Abdulla Tofiq . . . . . . . ............. . . .219
Teatr yaxud sən'əti-tamaşada təbəddül və tərəqqi . . . . . . . . . . . . . . .............. . . .229
Tiflisdə "İttifaq" məktəbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .231
"İttifaq" məktəbinə bir nəzər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . .232
Müharibə və ədəbiyyat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . .233
M.Qurbanəli Şərifzadə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .239
MƏKTUBLAR
M.T.Sidqiyə məktublar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .243
Q.Şərifzadəyə məktublar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............249
Məhəmmədəli Sidqiyə məktublar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . .272
Mişkinaz xanıma məktublar . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .279

Əlavələr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...281