Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Qobusnomə. Tolışi zıvındə. Qabusnamə. Talış dilində

Müəllif:

Cabbar Əliyev


Kateqoriya:

FarsQısa Təsvir:

Qobusnomə. Tolışi zıvındə. Qabusnamə. Talış dilində. Cabbar Əliyevi "Qobusnomə" kitobi elekron variantisən sıvo, kitobi koğəzə variantış beşə. Kitobi koğəzə variant Moskvada çapo beşə.


Baxış sayı: 84
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net


Mir Cəlal Paşayev adına


 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında“Multikulturalizm: talışca ədəbiyyat və e-kitablar”


Bədii-poetik e-kitablar seriyası


Elektron kitab N 87 (06 - 2021)Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, “Multikulturalizm: talışca ədəbiyyat və e-kitablar” mövzusunda kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır.Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: YYSİB


Silsiləyə daxil edilən elektron nəşrləri buradan izləyin:

https://kitabxana.netRəsmi FB səhifəmiz:


www.facebook.com/groups/kitabxanaKeykavusQobusnoməTolışi zıvındəHozıkardəkəş - bə tolışi peqordonakəs: Cabbar Əli
QabusnaməTalış dilindəHazırlayanı və talışcaya tərcümə: Cabbar Əliyev


 

Poeziya kitabı


 

Bakı - YYSİB – 2021
Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2021


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 


Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüCabbar Əliyevi "Qobusnomə" kitobi elekron variantisən sıvo, kitobi koğəzə variantış beşə. Kitobi koğəzə variant Moskvada çapo beşə.

Cabbar Əliyev bı həxədə ıştə "Facebook" hisobədə ğeydış kardə. 

"Ğurbinə duston! Navoni Litres platformada çı dınyo ədəbiyyoti nomdarə numunə ˝Qabusnomə˝ elektron varianti nəşri həxədə səlo jəmbe. Isə həni çəy koğəzə variantiən hozıədə Sankt-Peterburqədə fəaliyət nişo doə "Bukvoyed" nomədə kitobfurəşə məğəzenon həmin nomədə saytədə sıforiş doe bəbe. Kamişi bəpeştə koğəzə varianti Moskva şəhəri iyən vilayəti ˝moskva˝nomədə kitobfuruşə məğəzenon saytədə, "ozon.ru" saytədə iyən "my-shop.ru" saytədəən sıforiş doe bəbe".DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.