Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". On cilddə. İkinci kitab."İnam", "Həsrət", "Meşədə", "Mərdlik" (povest), "Təyyatə kölgəsi" (roman)

Müəllif:

Əlibala Hacızadə


Kateqoriya:

Yeni ədəbiyyatQısa Təsvir:

Tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin (On cilddə) ikinci kitabına müəllifin "İnam", "Həsrət", "Meşədə", "Mərdlik" adlı povestləri və məşhur "Təyyatə kölgəsi" romanı daxil edilib.


Baxış sayı: 4200
    
    


Əlibala Hacızadə. "Seçilmiş əsərləri". On cilddə. İkinci kitab. Bakı, "Nafta-Press" nəşriyyatı. 2004, 504 səh.

Redaktoru: Mahmud Mahmudov


Tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin "Seçilmiş əsərləri"nin (On cilddə) ikinci kitabına müəllifin "İnam", "Həsrət", "Meşədə", "Mərdlik" adlı povestləri və məşhur "Təyyatə kölgəsi" romanı daxil edilib.

I 071(2004)
4702060000 - 2  Qrifli nəşr

© "Nafta-Press" nəşriyyatı. 2004

Kitabın içindəkilər

Povestlər

İnam ......................................................... 8
Həsrət .....................................................72
Meşədə ........................................................... 91
Mərdlik .................................................. 102

ROMAN

Təyyarə kölgəsi ....................................... 138