Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Nur dərəsi

Müəllif:

Təhmasib Novruzov


Kateqoriya:

Çağdaş ədəbiyyatQısa Təsvir:

Əsər XX əsrin əvvəllərində və sovet hakimiyyəti qurulanda Azərbaycanın bölgələrindən birində, Qarabağın Abdal - Gülablı kəndində baş verən hadisələrdən bəhs edir. Səfəvi dövlətinin səraslanı Dədəbəyin nəslindən olan Binnət Fərzəliyevin ətrafında baş verən real tarixi hadisələrdən, erməni məkrindən və sovet repressiyalarından bəhs edən romandır.


Baxış sayı: 524
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net 


 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında"Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”Elektron kitab N 38 (05 - 2023)Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, "Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri” ədəbi-kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum:


YYSİBRəsmi FB səhifəmiz:


https://www.facebook.com/groups/kitabxanaTəhmasib NovruzovNur dərəsi
Bədii-publisistik romanElektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb


YYSİB və Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2023


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 


Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüBədii redaktor: Bəhruz Quliyev, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, publisist

Elmi redaktor: Cəbi Bəhramov, Tarix elmləri doktoru, professor

Korrektorlar: Nailə Yüzasifli, Əsmər Eldarqızı


Təhmasib Novruzov, “Nur dərəsi” (Bədii-tarixi roman) Bakı, «İmza» nəşrlər evi, 2023, 328 səh.Əsər XX əsrin əvvəllərində və sovet hakimiyyəti qurulanda Azərbaycanın bölgələrindən birində, Qarabağın Abdal - Gülablı kəndində baş verən hadisələrdən bəhs edir. Səfəvi dövlətinin səraslanı Dədəbəyin nəslindən olan Binnət Fərzəliyevin ətrafında baş verən real tarixi hadisələrdən, erməni məkrindən və sovet repressiyalarından bəhs edən romandır.Müəllifin digər e-kitabları:


https://kitabxana.net/author.php?author=864


DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.