Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Türk halkları edebiyyatı / Türk xalqları ədəbiyyatı

Müəllif:

Elman Quliyev


Kateqoriya:

TürkologiyaQısa Təsvir:

Professor Elman Quliyevin Türk halkları edebiyyatı (Ortak Ders Kitabı) / Türk xalqları ədəbiyyatı (ortaq dərs kitabı) müfredata uygun şekilde yazılmıştır. Kitapta Türk halkları edebiyatının (Türkiye Türk, Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, Tatar, İrak-Türkmen) gelişim aşamaları, farklı farklı seçkin yazarlarının hayatı ve eserleri geniş şekilde incelenerek analiz edilmiştir.


Baxış sayı: 98
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net 


 Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında"Çağdaş Azərbaycan dərslik və elmi ədəbiyyat”Elektron kitab N 04 (01 - 2024)Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən, "Çağdaş Azərbaycan dərslik və elmi ədəbiyyat” intellektual-kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır. Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum:


YYSİBRəsmi FB səhifəmiz:


https://www.facebook.com/groups/kitabxanaElman QuliyevTürk halkları edebiyyatı(Ortak Ders Kitabı) 
Elman QuliyevTürk xalqları ədəbiyyatı(ortaq dərs kitabı)Türk dilindəTəkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş nəşriElektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb


YYSİB və Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri - 2024


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 


Aydın Xan Əbilov, yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüProfessor Elman Quloyevin Türk halkları edebiyyatı (Ortak Ders Kitabı) / Türk xalqları ədəbiyyatı (ortaq dərs kitabı) müfredata uygun şekilde yazılmıştır. Kitapta Türk halkları edebiyatının (Türkiye Türk, Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, Tatar, İrak-Türkmen) gelişim aşamaları, farklı farklı seçkin yazarlarının hayatı ve eserleri geniş şekilde incelenerek analiz edilmiştir.


Dərslikdə - kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur.Katkılarından dolayı değerli Taner Ali Söylemez‘e ve Yusuf Uzunyol‘a teşekkürlerimizi sunarız.


Bilim editörü: İsa HABİBBEYLİ akademik


Editörler: GULİYEV ELMAN TÜRK HALKLARI EDEBİYATI. (Ortak Ders Kitabı)


Ortak ders kitabı müfredata uygun şekilde yazılmıştır. Kitapta Türk halkları edebiyatının (Türkiye Türk, Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız, Tatar, İrak-Türkmen) gelişim aşamaları, farklı farklı seçkin yazarlarının hayatı ve eserleri geniş şekilde incelenerek analiz edilmiştir. Ortak ders kitabında milli edebiyatlarla ilgili genel değerlendirmeler yapılmış, tasavvuf ve onun temel özellikleri konusunda bilgi verilmiş, Türk halkları edebiyatının bir çok önemli temsilcilerine ayrıca yer verilmiş, şair ve yazarların hayat və sanatlarıyla ilgili yeni bilgiler doğrultusunda bazı eklemeler yapılmıştır. Kitap, alan uzmanlarına ve universitelerin filoloji fakültelerinin öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Bu kitabın tüm hakları yazara aittir. İzinsiz çoğaltılıp yayınlanamaz.


© Elman GULİYEV, 2024


Gevher BAHŞALİYEVA

Akademik Nizami CAFEROV

Akademik Prof. dr. Mahire HÜSEYNOVA

Prof. dr. Şükrü Haluk AKALIN

Eski Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.dr. Gazenfer PAŞAYEV

Prof.dr. Asker RESULOV

Prof. dr. Shuhrat SİROJİDDİN Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektör
Elmi redaktor: İSA HƏBİBBƏYLİ, akademik

Rəy müəllifləri: GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA, akademik

QƏZƏNFƏR PAŞAYEV, filologiya elmləri doktoru, professor

NİZAMİ CƏFƏROV, akademik

ƏSGƏR RƏSULOV filologiya elmləri doktoru, professor

MAHİRƏ HÜSEYNOVA filologiya elmləri doktoru, professor,

NİZAMİ TAĞISOY filologiya elmləri doktoru, professorKitabın istifadəsi ilə bağlı bütün müstəsna hüquqlar müəllifə məxsusdur.


© Elman Quliyev, 2024


Müəllifin digər e-kitabları burada:


https://kitabxana.net/author.php?author=261DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.