Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

Seçilmiş əcərləri. V cild

Müəllif:

Qəni Camalzadə


Kateqoriya:

Çağdaş ədəbiyyatQısa Təsvir:

Görkəmli məhsuldar yazıçı-publisit, Qarabağ veteranı Hacı Qəni Camalzadənin "Seçilmiş əsərləri"nin - 15 Cildliyinin V Cildinə müəllifin geniş oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmış, dəfələrlə müzakirəsi və təqdimat mərasimləri təşkil olunmuş, tarixi-etnoqrafik, kəskin süjetli "Kiaksarın axırıncı savaşı" tarixi romanı daxil edilib.


Baxış sayı: 81
    
    


Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi


www.kitabxana.net


Mir Cəlal Paşayev adına


 Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında


“Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri”


Bədii-poetik e-kitablar seriyası


Elektron kitab N 24 ( 06 - 2024)


Bu elektron nəşrlər Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin reallaşdırdığı, www.kitabxana.net - Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın texniki-yaradıcı yardımıyla icra edilən “Çağdaş Azərbaycan bədii nəsri” mövzusunda kreativ layihəsi  çərçivəsində hazırlanaraq yayımlanır.Kreativ-bədii layihənin maliyyələşdirən qurum: YYSİBSilsiləyə daxil edilən elektron nəşrləri buradan izləyin:


https://kitabxana.net


Rəsmi FB səhifəmiz:


  https://www.facebook.com/groups/kitabxana
Hacı Qəni Camalzadə


 

Seçilmiş əsərləri


15 Cilddə


V CildKiaksarın axırıncı savaşı


Tarixi Roman

 


"Qanun" Nəşrlər Evinin çapı


 

Bakı - YYSİB – 2024Elektron kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. YYSİB - 2024


Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri


Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: 

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq, Prezident təqaüdçüsüGörkəmli məhsuldar yazıçı-publisit, Qarabağ veteranı Hacı Qəni Camalzadənin "Seçilmiş əsərləri"nin - 15 Cildliyinin V Cildinə müəllifin geniş oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmış, dəfələrlə müzakirəsi və təqdimat mərasimləri təşkil olunmuş, tarixi-etnoqrafik, kəskin süjetli "Kiaksarın axırıncı savaşı" tarixi romanı daxil edilib.Hacı Qəni Camalzadə. "Kiaksarın axırıncı savaşı" (roman). V cild Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2022, 240 səh.


Redaktorlar:

Məmməd Oruc,

Ağacəfər Həsənli


Korrektor: Əyyar Tahir


 Yazıçının seçilmiş əsərlərinin dördüncü cildinə 2015-ci ildə çapdan çıxmış “Karxana” romanı daxildir. Roman 2014-cü ildə “Azərbaycan” jurnalında işıq üzü görüb. Əsərin süjet xətti Abşeronda, Bakıda, Bakı kəndlərində baş verən hadisələrin üstündə qurulub. Xeyirlə Şərin mübarizəsindən bəhs edir. Bir tərəfdən yerli əhalinin min illərin azərbaycançılığı, o biri tərəfdən Bakını əsarət altında saxlayan ruserməni düşüncəsi üz-üzə gəlir, və Abşeronu fəlakət meydanına çevirir. Roman yüz illik tariximizə bir ekskursdur. Güman ki, oxucular tərəfindən seviləcək..


ISBN 978-9952-38-


© Hacı Qəni Camalzadə, 2022


© Qanun nəşriyyatı, 2022Müəllifin digər elektron kitabları burada:


https://kitabxana.net/author.php?author=773DİQQƏT!


Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.