Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild. "Ər və arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" kimi ölməz səhnə əsərləri ədəbiyyat tariximizin qızıl səhifələrini təşkil edir.

Müəllif:

Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi, yazıçı-publisist, bəstəkar-müsiqişünas, ictimai xadim, dramaturq, incəsənət xadimi, milli ziyallı, qəzetçi və felyetonçu Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov).  "Seçilmiş əsərləri"nin (İki cilddə) I cildinə ustad sənətkarın komediyaları, operalarının liberettosu, hekayələri, satiraları, publisistik məqalələri, səhnəciklər daxil edilib.


Baxış sayı: 3759
    
    


Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)

"Seçilmiş əsərləri"

İki cilddə

I Cild


Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov).  "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild. Bakı, 2005. "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005, 408 səh.

 

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi, yazıçı-publisist, bəstəkar-müsiqişünas, ictimai xadim, dramaturq, incəsənət xadimi, milli ziyallı, qəzetçi və felyetonçu Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov).  "Seçilmiş əsərləri"nin (İki cilddə) I cildinə ustad sənətkarın komediyaları, operalarının liberettosu, hekayələri, satiraları, publisistik məqalələri, səhnəciklər daxil edilib. "Ər və arvad", "O olmasın, bu olsun", "Arşın mal alan" kimi ölməz səhnə əsərləri ədəbiyyat tariximizin qızıl səhifələrini təşkil edir.

 

ISBN 9952-418-65-2


© "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005