Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. XX əsr ictimai-siyasi, sosila-mədəni fikrimizin dəyərli nümunələri sayılan felyetonları, qəzet məqalələri...

Müəllif:

Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi, yazıçı-publisist, bəstəkar-müsiqişünas, ictimai xadim, dramaturq, incəsənət xadimi, milli ziyallı, qəzetçi və felyetonçu Üzeyir Hacıbəylinin (Hacıbəyov)  "Seçilmiş əsərləri"nin (İki cilddə) II cildinə ustad sənətkarın XX əsr ictimai-siyasi, sosila-mədəni fikrimizin şah nümunələri sayılan felyetonları, qəzet məqalələri daxil edilib.


Baxış sayı: 4122
    
    


Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov)

"Seçilmiş əsərləri"

İki cilddə

I Cild


Üzeyir Hacıbəyli (Hacıbəyov).  "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. II cild. Bakı, 2005. "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005, 456 səh.

 

Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbinin banisi, yazıçı-publisist, bəstəkar-müsiqişünas, ictimai xadim, dramaturq, incəsənət xadimi, milli ziyallı, qəzetçi və felyetonçu Üzeyir Hacıbəylinin (Hacıbəyov)  "Seçilmiş əsərləri"nin (İki cilddə) II cildinə ustad sənətkarın XX əsr ictimai-siyasi, sosila-mədəni fikrimizin şah nümunələri sayılan felyetonları, qəzet məqalələri daxil edilib.

 

ISBN 9952-418-65-2


© "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005