Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan nağılları". Beş cilddə. II Cild. Məişət nağılları. Prezidentin məlum sərəncamı ilə nəşr olunan kitabın e-variantı!!!

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Folklor, xalq ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır.  Sehirli, möcüzəli hekayətlər, eyni zamanda, milli-etnik şüurun daşıyıcıları, "genetik arxivi" də sayıla bilər... Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız da sizlərə təqdim edilir.


Baxış sayı: 3759
    
    


Azərbaycan nağılları

 

Beş cilddə

 

II Cild


Azərbaycan nağılları. Beş cilddə. II Cild. Bakı, "Şərq-Qərb nəşriyyatı", 2005. 296 səh.

 


"Biri vardı, biri yoxdu..." ilə başlayan möcüzəli əsərlər...

Azərbaycan xalq nağılları dünya və Şərq nağıllarının ən dəyərli nümunələrindən sayılır.  Sehirli, möcüzəli hekayətlər, eyni zamanda, milli-etnik şüurun daşıyıcıları, "genetik arxivi" də sayıla bilər...

Bu beşcildlikdə indiyə qədər toplanmış nağıllarımız da sizlərə təqdim edilir.

ISBN 9952-418-70-9


© "Şərq-Qərb", 2005