Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Folklor, xalq ədəbiyyatıQısa Təsvir:

  "Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. II Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüz üçün!  Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!!!


Baxış sayı: 3509
    
    


"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr"

İki cilddə

II Cild

 

 

 I Cild burada:

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=761

 

 

"Azərbaycan Aşıq şerindən seçmələr". İki cilddə. I Cild. Unikal poetik toplu. Milli ruhumuzun - dilimizin, dəyərlərimizin, dünyagörüşümüzün və həyat fəlsəfəmizin poetik kodlarını açın özünüzçün!

Ustad aşıqların əsərlərindən ibarət toplu: qoşma, təcnis, gəraylı və başqa milli şeir formalarinda yaradılmış əsl həyat poeziyası!!!

Bakı, "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005