Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar... Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Xalq dastanları. EposlarQısa Təsvir:

"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. III Cild. "Aşiq Qərib" və başqa dastanlar. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib... Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...


Baxış sayı: 4427
    
    


Azərbaycan dastanları

Beş cilddə

III Cild

 

I cild burada:  http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=757 

II cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=791

Lider nəşriyyatı

Bakı - 2005

 


Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. III Cild. Bakı, 2005. "Lider nəşriyyatı". 328 səh.

 

Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə. III Cild) antologiyasında toplanıb.

Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...


ISBN 9952-417-41-X


© "Lider nəşriyyatı", 2005