Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. IV Cild. "Koroğlu" eposu. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Xalq dastanları. EposlarQısa Təsvir:

"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. IV Cild. "Koroğlu" eposu. Akademik nəşr. Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının maraqlı nümunələri bu kitabda veilib...


Baxış sayı: 4552
    
    


Azərbaycan dastanları

Beş cilddə

IV Cild

 

I cild burada:  http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=757 

II cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=791

III cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=799

"Lider nəşriyyatı"

Bakı - 2005

 


Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. IV Cild. Bakı, 2005. "Lider nəşriyyatı". 464 səh.

 

Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə. IV Cild) antologiyasında toplanıb.

Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...


ISBN 9952-417-41-X


© "Lider nəşriyyatı", 2005