Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Bu cildə şairin ilk milli Azərbaycan ədəbiyyatı və ana dili dərsliyi sayılan "Uşaqların fəsli" kitabı daxil edilib...

Müəllif:

Seyid Əzim Şirvani


Kateqoriya:

KlassikaQısa Təsvir:

"Seçilmiş əsərləri". Üç cilddə. III cild. Bu cildə şairin ilk milli Azərbaycan ədəbiyyatı və ana dili dərsliyi sayılan "Uşaqların fəsli" kitabı daxil edilib...


Baxış sayı: 3980
    
    


 Seyid Əzim Şirvani

"Seçilmiş əsərləri"

Üç cilddə

III Kitab

II cildi burada:  http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=788

II cildi burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=637 

 


Tərtib edəni: Süleyman Rüstəmov

 

Redaktorlar: Qara Namazov, Sənan İbrahimov

 

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. III Kitab. Bakı, "Avrasiya Press" nəşriyyatı, 2005, 288 səh.

XIX əsr Azərbaycan poeziyasının boyük nümayəndəsi S.Ə.Şirvani klassik şerin bütün janrlarında əsərlər yazmışdır. Şairin satirik şeirləri, mənzum hekayə və məktubları ədəbiyyat tariximizdə son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şair özünün satirik məzmunlu şeirləri ilə klassik poeziyamızda yeni ədəbi məktəbin əsasını qoymuşdur. Böyük M.Ə.Sabir də məhz bu ədəbi məktəbin yetirməsidir.

Bu cildə şairin ilk milli Azərbaycan ədəbiyyatı və ana dili dərsliyi sayılan "Uşaqların fəsli" kitabı daxil edilib...

 

 

ISBN 9952-421-02-6


© "AVRASİYA PRESS", 2005