Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan dastanları". Beş cilddə. V Cild. Çağdaş aşıq və müəllif dastanlarından maraqlı nümunələr bu kitabda veilib...

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Xalq dastanları. EposlarQısa Təsvir:

Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə) antologiyasında toplanıb. Vu cilddə müasir müəllif dastanları toplanıb...


Baxış sayı: 4514
    
    


Azərbaycan dastanları

Beş cilddə

 

V Cild

 

I cild burada:  http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=757 

II cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=791

III cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=799

IV cild burada: http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=806

"Lider nəşriyyatı"

Bakı - 2005

 


Azərbaycan dastanları. Beş cilddə. V Cild. Bakı, 2005. "Lider nəşriyyatı". 344 səh.

 

Əsrlərin yaddaşından süzülüb gəlmiş el dastanlarımızın - xalq romanlarının bir hissəsi "Azərbaycan dastanları" (Beş cilddə) antologiyasında toplanıb. Vu cilddə müasir müəllif dastanları toplanıb...

Burada əsrarəngiz təbiət mənzərəsindən tutmuş, tarixin kodları, aşıq şerinin gözəl nümunələri, bədii nəsr, igidlik, qəhrəmanlıq, eşq səhnələri, ölməz məhəbbət rəvayətlərindən söhbət gedir...


ISBN 9952-417-41-X


© "Lider nəşriyyatı", 2005