Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu)

Müəllif:

Redaksiya


Kateqoriya:

"e-Dalğa" Şəbəkə JurnalıQısa Təsvir:

"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu). "Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından - dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin növbəti, V sayını təşkil edir.


Baxış sayı: 3052
    
    


www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

"e-Dalğa"

Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V

 

"Xarici ədəbiyyat - 2"

Tematik xüsusi buraxılış.

Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu)

 

 

"e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərginin baş redaktoru:
Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq

 

"Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından - dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin növbəti, IV sayını təşkil edir.
İnteqrasiyalaşan dünya bədii-kulturoloji düşüncəsinin dəyərli nümunələri - poeziya məhsuları, hekayə, fəlsəfi esse, pyes və məqalələrdən ibarət bu əsərlərin əksər qismi orijinaldan ana dilimizə ilk dəfə, peşəkar mütərcimlər tərəfindən tərcümə edilib...
 
A4 formatında, 202 səh.

E-kitab N 21

YYSQ - Milli Virtual Kitabxananın rəqəmsal nəşri N 18

Bakı - 2010
M Ü N D Ə R İ C A T

1. Qabriel Qarsiya Markes.  "Bu günlərdən biri"  səh. 3
2. Qabriel Qarsiya Markes.   "Üç somnabul üçün kədər"  səh. 6
3. Qabriel Qarsiya Markes.    "Nəhəng qanadlı ahıl senyor" səh. 8
4. Eduardo De Filippo.   "Ruhlar"      səh.12
5. Oldos Haksli.    "Esselər"    səh. 78
6. Seyx Kabir Edmund Helminski.
"Ruhani irsimizlə yenidən əlaqə"  səh. 91
7. Yasunari Kavabata.  "Çox sağ olun!"   səh. 94
8. Adil Mirseyid.   "Andrey Tarkovski - kinonun şairi" səh. 96
9. Viktor Yerofeyev.   "Siçan fonu"   səh. 101
10. Salome Benidze.   "Bakı. İkinçi səfər"  səh. 106
11. İtalo Kalvino.   Üç hekayə.    səh. 108
12. "Bəşəriyyətin söz ustaları: Ömər Xəyyam"   səh. 111
13. "Dalay Lama          səh. 114
14. Xorxe Luis Borxes ilə müsahibə         səh. 117
15. Jan Pol Sartr ilə müsahibə         səh. 121
16. "Don Kixot"dan "Qara kitab"a Droste effekti"      səh. 125
17. "İnternetin düzənlənməsi"     səh. 127
18. "Üç dinin müqəddəs şəhəri: Qüds"      səh. 130
19. II Qismət.   "Fitscerald üstəgəl Fitscerald..." səh 133
20. Vilayət Quliyev.  "Yol ayrıcındakı illərin anıları" səh 135
21 Andre Morua.
"Rəhbər üçün seçim: boyun vurmaq, ya baş saymaq?"    səh. 146
22. Oşo.   "Qəlbin yolu"      səh. 149
23. Din, ateizm, tanrı, əxlaq...      səh. 152
24. O.Henri.   "Qəribə hekayə"      səh. 157
25. Yazıçılar haqqında lətifələr      səh. 159
26. Bakıya gələn yoqun dəhşətli sirri.     səh. 162
27. Cim Kerri:  "Mən normal həyat yaşamıram"  səh. 165
28. Tanqo - könülləri riqqətə gətirən musiqi və rəqs.  səh. 169
29. Paul Selan.  "Ölüm fuqası"      səh. 171
30. Timoti Artur.  "Faciəsayağı əhvalat"    səh. 173
31. Orxan Pamuk.   "Məsumiyyət Muzeyi"   səh. 177
32. İlhamiyyə Rzayeva, Həmid Herisçi. "Sokol" - Yeni insan"    səh. 180
33. İlhamiyyə Rzayeva, Həmid Herisçi. ""Bizim xalça"   səh. 187
34. Gülnarə Rəfiq. "Klara Setkin adına öpüşlər"       səh. 194
35. "Tərcümə ədəbiyyatımızın iftixarı"     səh. 198
36. İtalo Kalvino.   "Tereza qışqıran adam"                   səh. 201