Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Azərbaycan bayatıları". Bəzən bayatılara - qədim milli ədəbi-poetik məhsullarımıza şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Folklor, xalq ədəbiyyatıQısa Təsvir:

Bayatı Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının ən geniş yayılmış janrlarından biridir. Bəzən bu janrda yaradılmış ədəbi-poetik məhsullara şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...


Baxış sayı: 3913
    
    


Azərbaycan bayatıları

 


Bakı - 2004

 


Azərbaycan bayatıları. Bakı, "XXI - Yeni Nəşrlər Evi" nəşriyyatı, Bakı - 2005, 304 səh.

 

Bayatı Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının ən geniş yayılmış janrlarından biridir. Bəzən bu janrda yaradılmış ədəbi-poetik məhsullara şifrələnmiş tarix və bilgi də deyirlər...

Bu kitabda Azərbaycan bayatılarının dəyərli nümunələri toplanıb


ISBN 9952-419-00-3


© "XXI - Yeni Nəşrlər Evi" nəşriyyatı", 2004