Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur.

Müəllif:

Xalq - millət


Kateqoriya:

Folklor, xalq ədəbiyyatıQısa Təsvir:

"Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur. Bəzən qədim tariximizin kodlaşdırılmış izlərini də onlarda tapmaq mümkündür. Əsərlərdə dialekt və şivələrin koloriti qorunub saxlanılıb.


Baxış sayı: 5351
    
    "Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər"

 


"Əfsanələr, əsatirlər və rəvayətlər". "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, Bakı, 2005, 304 səh.

Azərbaycan əxalqının mifoloji düşüncəsinin ən qədim formaları sayılan əsatirlər, əfsanələr və rəvayətlər indi də maraqla oxunur. Bəzən qədim tariximizin kodlaşdırılmış izlərini də onlarda tapmaq mümkündür. Əsərlərdə dialekt və şivələrin koloriti qorunub saxlanılıb.


ISBN 9952-418-80-6


© "Şərq-Qərb" nəşriyyatı, 2005