Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33

Müəllif:

Redaksiya


Kateqoriya:

"e-Dalğa" Şəbəkə JurnalıQısa Təsvir:

"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33


Baxış sayı: 3596
    
    


"e-Dalğa"

 

Şəbəkə dərgisi

 

 VI sayı

 

 KULTUROLOGİYA

 

 

 "Postmodernizm - 2"

 

 

"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33

 

Kulturoloji materiallar toplusu N 2

 

 

"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin VI sayı dünya humanitar-kulturoloji düşüncəsinin ən çox mübahisəli probleminə - postmodernizm məsələlərinə həsr olunub. Bu sayda azərbaycanca postmodern düşüncə texnologiyasına, sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid milli və dünyanın tanınmış imza sahiblərinin yazılarıyla tanışlıq imkanı yaradılıb...

 

"e-Dalğa" Şəbəkə dərgisinin baş redaktoru: 

Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq

 

 

 www.kitabxana.net 

 

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

 

 E-nəşr N 33

 

E-kitab N 33

 

Ümumi redaktə: yazar-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov)

 


YYSQ-nin rəqəmsal elektron nəşri N 33

 


İçindəkilər


1) Postmodernizm nədir?

2) "Postmodernizm çağırışları və insan"

3) Ahmet Arslan: "Mən modernistəm, ağıla inanıram..."

4) Niyazi Mehdi: "Postmodernizm haqqında postmodernist söhbət..."