Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

    

"Ləng" - "Yavaşlıq" (türkcə)... Dünya şöhrətli çex yazarıdan maraqlı nəsr nümünəsi... Kunderanın əsərləri arasında axıcı ədəbi dilə malik, oxunaqlı roman hesab olunur

Müəllif:

Milan Kundera


Kateqoriya:

Avropa ədəbiyyatıQısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 3559
    
    


 

Milan Kundera"Ləng" - "Yavaşlıq"


(türkcə) Dünya şöhrətli çex yazarıdan maraqlı nəsr nümünəsi...Milan Kundera bu əsərində bu günlə keçmişi, texnoloji inqilabın bizə bəxş etdiyi sürətli həyat ilə keçmişin aristokratik yavaşlığını qarşılaşdırır və özü də üstünlüyü keçmişin ləngliyini - yavaşlığına verir...


Bu nəsr nümunəsi, bəlkə də Kunderanın əsərləri arasında ən axıcı ədəbi dilə malik, ən oxunaqlı roman hesab oluna bilər...