Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Anama layla

Adil Cəmil

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış istedadlı şair-publisist, Manasşünas alimin öz doğma anasına, eləcə də Vətənə, xalqa, Qarabağa - Kəlbəcərə həsr etdiyi lirik-fəlsəfi şeirlər kitabı.


Baxış sayı: 78
    
    


    
Vətən müharibəsi və Vətəni yaşadanlar…

Camal Zeynaloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab II Qarabağ - Vətən müharibəsinin başlanması və ilkin səbəbləri, 44 günlük Vətən müharibəsinin xronologiyası, bu savaşda xüsusi qəhrəmanlıq, şücaətlər göstərmiş Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin igidləri, şəhid və qaziləri, Milli Ordunun qəhrəman əsgərləri haqqındadır.


Baxış sayı: 76
    
    


    
İgidlik zirvəsi

Gülayə Könül (Rzayeva)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabça Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Qayğı və Himayə” Xeyriyyə Fondu tərəfindən həyata keçirilən vətənpərvərlik layihəsi çərçivəsində hazırlanıb


Baxış sayı: 119
    
    


    
Gənclərin iqtisadi - əmək fəaliyyətinin əsasları

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabça Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Valideyin Himayəsindən Məhrum Olan Uşaq və Gənclərə Yardım” İB-nin "İlk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayacaq region gəncləri üçün peşəyönümü məlumat-məsləhət xidmətinin yaradılması" layihəsi çərçivəsində nəşr edilmişdir.


Baxış sayı: 100
    
    


    
Heydər Əliyev və mədəni irs. Heydar Aliyev and Cultural Heritage

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan və İngilis dilində materialları verilmiş bu dəyərli kitabda Ömummilli Lider, Azərbaycan tarixinin görkəmli nümayəndəsi Heydər Əliyevin milli mədəni irsin böyük hamisi və dayağı kimi dünya oxucularına təqdim olunur. Milli kulturoloji proseslərin rəhbərliyinbdə duran Heydər Əliyev XX əsr tarixinin əsas görkəmli siması kimi göstərilir.


Baxış sayı: 91
    
    


    
Qara Qarayevi anarkən. Вспоминая Кара Караева

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elmi məqalələr toplusunda, Azərbaycan və rus dilində XX əsr peşəkar Avropa musiqisinin görkəmli nümayəndəsi Qara Qarayev və milli bəstıəarlıq məktəbimiz, musiqisi sənətinə həsr olunmuş elmi-kütləvi yazıları toplanıb. Milli incəsənətimizin müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş bu yazıları kiçiksənət ensiklopediyası kimi də oxumaq mümkündür.


Baxış sayı: 95
    
    


    
Azərbaycan yazıçıları Qara Qarayev haqqında

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Şairə-publisit Südabə Sərvi tərəfindən çapa hazırlanmış bu topluda Azərbaycan yazıçılarının dünyaşöhrətli xalq artistimiz, görkəmli bəstəkar Qara Qarayev haqqında dəyərli fikirləri əks olunan məqalələri və bədii-poetik yazıları toplanıb


Baxış sayı: 81
    
    


    
Музеи и театры Баку. Bakının muzey və teatrları

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Музеи и театры Баку. Bakının muzey və teatrları. Rus dilində. Məlumatlandırıcı-kütləvi nəşrdə rusdilli oxucular və turistlər üçün paytaxtımızın sənət ocaqları haqqında geniş məlumatlar verilir.


Baxış sayı: 76
    
    


    
Mədəniyyətşünaslıq

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Sədaqət Məmmədovanın “Mədəniyyətşünaslıq” kitabında fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdim olunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya və Azərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədəni şüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət, mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir.


Baxış sayı: 72
    
    


    
Mədəni siyasəti və mədəni irs: kulturoloji təhlil

Namiq Abbasov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Çağdaş Azərbaycan cəmiyyəti dövlət mədəniyyət siyasəti və mədəniyyətin ictimai institutları vasitəsilə əhalinin mədəni səviyyəsini yüksəldir, qabaqcıl ölkələrin mədəniyyətlərinin müsbət nailiyyətləri ilə sintezi şəklində inkişaf edir. Kitabda mədəniyyətimizdə bu müsbət dəyişikliklərin əmələ gəlməsi prosesini sürətləndirən kulturoloji proseslər araşdırılır.


Baxış sayı: 86
    
    


    
ОЗАРБАЙЖОННИНГ МАДАНИЙ МЕРОСИ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

ОЗАРБАЙЖОННИНГ МАДАНИЙ МЕРОСИ. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА. Azərbaycan mədəni sərvəti. Özbək və rus dilində Orta Asiyada tarixi qədimlərə gedib çıxan Azərbaycan milli mədəniyyətini təbliğ edən kitab.


Baxış sayı: 109
    
    


    
Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İlqar Hüseynov və Nigar Əfəndiyevanın müştərək müəllifliyi ilə hazırlanan bu kitab xarici təcrübələrdən çıxış edərək şağdaş Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində nəzəri-təcrübi məsələlər mütəxəssislər üçün aydınlaşdırılır.


Baxış sayı: 108