Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Cərrahiyədə tibb bacılığı

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İqbal Qabil oğlu Əmənullayev və Şəlalə Qəzənfər qızı Əmənullayevanın müştərək kitabı tibb kollecləri tələbələri üçün dərslik kimi işlənib, sahəvi ədəbiyyat olaraq ana dilimizdə ilk dəfə işlənilib.


Baxış sayı: 467
    
    


    
Tibb bacısının ümumcərrahi vərdişləri

İqbal Əmənullayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan dilində ilk dəfə yazılmış hazırki dərs vəsaiti Tibb kolleclərində tədris olunan “Cərrahi xəstəliklər otolarinqologiyanın əsasları ilə” fənninin proqramına uyğun şəkildə tərtib edilmişdir.


Baxış sayı: 430
    
    


    
Dünya xalqlarının qida mədəniyyəti, adət və ənənələri

Xatirə Həsənova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan dilində analoqu olmayuan bu dərs vəsaiti Bakı Qida Sənayesi Kollecinin Metodiki Şurasının 02 may 2021-ci il tarixli iclasının 5 saylı protokolu ilə təsdiq edilərək nəşr olunub.


Baxış sayı: 815
    
    


    
Qurban Bayramov. Lirik qəhrəman və zaman. Monoqrafiya. Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə 1986-ci ildə kril qrafikalı əlifba ilə nəşr olunmuş kitab

Qurban Bayramov

(müəllif)

Qısa Təsvir:Baxış sayı: 862
    
    


    
Qurban Bayramov. "Vurğun poeziyası". Monoqrafik elmi-kütləvi kitab. Dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 70 illiyinə

Qurban Bayramov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Qurban Bayramov. "Vurğun poeziyası". Monoqrafik elmi-kütləvi kitab. Dahi Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə 1976-cı ildə kril qrafikalı əlifbada nəşr olunmuş bu kitab ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi, professor Qurban Bayramovun anadan olmasının 75 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində latın qrafikalı əlifbada - müəllifin yeni nəşrə şərhi və akademiyanın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlunun "Ön söz" məqaləsi ilə birlikdə yenidən nəşr olunur.


Baxış sayı: 807
    
    


    
Sahib Hüseynov. Python proqramlaşdırma dili elmi hesablamalarda. Dərslik. Dərs vəsaiti Python proqramlaşdırma dilinin (PD-nin) elmi sahələrdə tətbiqinə həsr edilib.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Sahib Hüseynov. Python proqramlaşdırma dili elmi hesablamalarda. Dərslik. Dərs vəsaiti Python proqramlaşdırma dilinin (PD-nin) elmi sahələrdə tətbiqinə həsr edilib. Kitabda Python dilinin, kitab tərtib edildiyi və nəşrə buraxıldığı zamanda, ən yeni və stabil olan versiyası istifadə edilib və bu versiyanın xüsusiyyətləri konkret nümunəvi məsələlərin həllində oxucunun nəzərinə çatdırılıb.


Baxış sayı: 965
    
    


    
Zaur Ustac "Gülüzənin şeirləri". Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş "Məktəbə hazırlaşırıq" adlı metodik vəsaitə daxil olunmuş şeirlər

Zaur Ustac

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Zaur Ustac "Gülüzənin şeirləri". Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş "Məktəbə hazırlaşırıq" adlı metodik vəsaitə (I və II hissələr üzrə - Bakı - 2019) daxil olunmuş şeirlərdən ibarət Zaur Ustacın "Gülüzənin şeirləri" ("Gülünün şeirləri", "Güllünün şeirləri") kitabı yazıçı-jurnalist, tədqiqatçı  Ayətxan Ziyadın redaktəsi və tərtibatında yeni təkmilləşdirilmiş təkrar nəşrinin (Bakı - 2021, son nəşr) elektron variantı. 


Baxış sayı: 834
    
    


    
Sona Xəyal. “Maştağa ədəbi mühiti və yerli şair Mir Cəlal”. Filoloji araşdırma. XX əsridə Bakı və Maştağa ədəbi mühiti haqqında dəyərli araşdırma.

Sona Xəyal

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Sona Xəyal. “Maştağa ədəbi mühiti və yerli şair Mir Cəlal”. Filoloji araşdırma. XX əsridə Bakı və Maştağa ədəbi mühiti haqqında dəyərli araşdırma.


Baxış sayı: 852
    
    


    
A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova

Xatirə Həsənova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

A.A.Solonitsina. “Peşə etikası və etiket”. Dərs vəsaiti. Kitab Peşə etikası və etiket fənni üzrə dərs vəsaiti kimi müəllifin üzün müddət oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Xatirə Həsənova.


Baxış sayı: 1017
    
    


    
S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov. "Kolloid kimyadan praktikum". Bu kitab BDU və digər universitetin tələbələri üçün kolloid kimyadan praktikum kitabıdır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov. "Kolloid kimyadan praktikum". Bu kitab BDU və digər universitetin tələbələri üçün kolloid kimyadan praktikum kitabıdır.


Baxış sayı: 1026
    
    


    
Samid Quliyev və Etibar Vəliyev. "Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları". Kitab Lənkəran rayonunda əsrlərdir ki, mövcud olan multikultural mədəniyyətin tarixindən bəhs edir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Samid Quliyev və Etibar Vəliyev. "Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları". Etnoqrafiq-kulturoloji tədqiqat əsəri. Kitab Lənkəran rayonunda əsrlərdir ki, mövcud olan multikultural mədəniyyətin tarixindən bəhs edir. Həmçinin kitabda Lənkəranın tarixi, burada yaşayan xalqlar, dini icmalar, məbəd və ziyarətgahlar barədə geniş məlumat verilmişdir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan kitab araşdırmaçılar üçün dəyərli vəsaitdir.


Baxış sayı: 1154
    
    


    
Qəzənfər Abbasov. “Mühasibat uçotu". Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Təqdim edilən dərslik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu” kafedrasında hazırlanmısdır. Kitab “Mühasibat uçotu və audit” kursunun proqramına uygun

Qəzənfər Abbasov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Qəzənfər Abbasov.  “Mühasibat uçotu". Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Təqdim edilən dərslik Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu” kafedrasında hazırlanmısdır. Kitab  “Mühasibat uçotu və audit” kursunun proqramına uygun olaraq yazılmısdır.


Baxış sayı: 1928