Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Rəhilə Gülgün. "Göylər adamı": Yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayev. Müəllif görkəmli elm və ədəbiyyat adamının həyat-yaradıcılığına həsr etdiyy esse - araşdırmasında yeni yozumlardan yararlanır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Rəhilə Gülgün. "Göylər adamı": Yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayev. Müəllif görkəmli elm və ədəbiyyat adamının həyat-yaradıcılığına həsr etdiyy esse - araşdırmasında yeni yozumlardan yararlanır.  


Baxış sayı: 876
    
    


    
“Mir Cəlalın fikir dünyası”. Aforizmləri. Elmi məqalələr toplusu. Bu elmi-filoloji nəşr. “Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və kreativ-innovativ mərkəz” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

Aydın Xan (Aydın Əhməd oğlu Əbilov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlalın fikir dünyası". Aforizmləri. Elmi məqalələr toplusu. Bu elmi-filoloji nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və kreativ-innovativ mərkəz" layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.


Baxış sayı: 947
    
    


    
"Mir Jalal". Azerbaijani literature. Writer / literary critic. 1908 - 1978. (İngiliscə). "Mir Cəlal" Azərbaycan ədəbiyyatı. Yazıçı və ədəbi tənqidçi. (1908 - 1998). Elmi-kütləvi nəşr. İngilis dilində.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Jalal". Azerbaijani literature. Writer / literary critic. 1908 - 1978. (İngiliscə). "Mir Cəlal" Azərbaycan ədəbiyyatı. Yazıçı və ədəbi tənqidçi. (1908 - 1998). Elmi-kütləvi nəşr. İngilis dilində. 


Baxış sayı: 803
    
    


    
Bella Musayeva. "Elm və yaradıcılığın harmoniyası: Mir Cəlal Paşayev". Araşdırma. Rus dilində. Белла Мусайева. "Гармония науки и творчества: Мир Джалал Пашаев"

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 Bella Musayeva. "Elm və yaradıcılığın harmoniyası: Mir Cəlal Paşayev". Araşdırma. Rus dilində. Белла Мусайева. "Гармония науки и творчества: Мир Джалал Пашаев".


Baxış sayı: 871
    
    


    
Həcər Hüseynova. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. " Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". Professor, filologiya elmləri doktoru Həcər Hüseynovdan dəyərli elmi araşdırma.

Həcər Hüseynova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həcər Hüseynova. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. " Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". Professor, filologiya elmləri doktoru Həcər Hüseynovdan dəyərli elmi araşdırma.


Baxış sayı: 940
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Yolumuz hayanadır?". Roman. Görkəmli ədib, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan növbəti dəyərli r

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Yolumuz hayanadır?". Roman. Görkəmli ədib, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan növbəti dəyərli romanı.


Baxış sayı: 937
    
    


    
Mir Celal Paşayev. "Dirilen adam". Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Türkiyə türkəsində. Görkəmli yazıçı, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi, professor Mir Cəlal

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Celal Paşayev. "Dirilen adam". Mir Cəlal Paşayev. "Dirilən adam". Roman. Türkiyə türkəsində. Görkəmli yazıçı, dəyərli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin tanınmış nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycanda bədii nəsr tarixində yeri olan romanı Türkiyə oxucularına öz doğma dillərində təqdim edilir.


Baxış sayı: 1038
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər". (1905-1917) Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Azərbaycand

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Azərbaycanda ədəbi məktəblər".  (1905-1917) Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Azərbaycanda ədəbi məktəblərə aiddir.


Baxış sayı: 932
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası". Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası". Monoqrafiya. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, filoloq, humanitar-filoloji fikir tariximizin dəyərli nümayəndəsi, professor Mir Cəlal Paşayevin dəyərli elmi araşdırması Sabir yaradıcılığına həsr olunub.


Baxış sayı: 918
    
    


    
Nizami Cəfərov. "Mir Cəlalın və milli ideyaları". Monoqrafiya. Akademik, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, millət vəkili Nizami Cəfərovun görkəmli yazıçı və dəyərli alim M.C.Paşayevin ideoloji-fəlsəfi, ədəbi-mənəvi yaradıcılıq düşüncə

Nizami Cəfərov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nizami Cəfərov. "Mir Cəlalın və milli ideyaları". Monoqrafiya. Akademik, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, millət vəkili Nizami Cəfərovun görkəmli yazıçı və dəyərli alim M.C.Paşayevin ideoloji-fəlsəfi, ədəbi-mənəvi yaradıcılıq düşüncələrinə həsr olunmuş kitabı.


Baxış sayı: 949
    
    


    
Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri v

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Bir clddə. Bu kitab görkəmli yazıçı Mir Cəlalın 1986-1987-ci illərdə "Azərnəşr" tərəfindən çap edilmiş ikicildliyi əsasında hazırlanıb. Kitaba ədibin qələm məhsulları - müxtəlif illərin hekayələri və "Açıq kitab" romanı daxil edilib.


Baxış sayı: 1443
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun bu monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun bu monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın yaradıcılıq poetikasına həsr olunub. 


Baxış sayı: 930