Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Мир Джалал Пашаев. Роман. Рассказы. Лирические миниатюры. Включенные в книгу роман «Куда ведут дороги» и целый ряд рассказов видного азербайджанского писателя двадцатого века, профессора Мир Джалала

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мир Джалал Пашаев. Роман. Рассказы. Лирические миниатюры. Включенные в книгу роман «Куда ведут дороги» и целый ряд рассказов видного азербайджанского писателя двадцатого века профессора Мир Джалала (1908-1978) представляют несомненный интерес для выяснения исторических корней и современного автору периода жизни азербайджанского народа.


Baxış sayı: 1067
    
    


    
Mir Jalal Pashayev. A Foreign Illness. Stories. In english. Mir Cəlal Paşayev. "Əcnəbi xəstəlik". Hekayələr. İngilis dilində.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Jalal Pashayev. A Foreign Illness. Stories. In english. Mir Cəlal Paşayev. "Əcnəbi xəstəlik". Hekayələr. İngilis dilində. 


Baxış sayı: 1055
    
    


    
"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. IV Cild. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığına aid məlumat və materiallar Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. IV Cild. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığına aid məlumat və materiallar Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. 


Baxış sayı: 922
    
    


    
"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. III Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. III Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.


Baxış sayı: 857
    
    


    
"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. II Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd  cilddə. II Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.


Baxış sayı: 805
    
    


    
"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. I Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal". Ədəbi-elmi elektron almanax. Dörd cilddə. I Cild. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.


Baxış sayı: 812
    
    


    
"Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılıq aləmi". Elmi-ədəbi, filoloji toplu. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılıq aləmi". Elmi-ədəbi, filoloji toplu. Hazırlayanı: Aydın Xan Əbilov. Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən "Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin «Bir gəncin manifesti» layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.


Baxış sayı: 988
    
    


    
Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека». Роман. II часть. На русском языке. Mir Cəlal Paşayev. Bir gəncin manifesti. II hissə. Перевел с азербайджанского: Азиз Шариф.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека». Роман. II часть. На русском языке. Mir Cəlal Paşayev. Bir gəncin manifesti. II hissə. Перевел с азербайджанского: Азиз Шариф. Романы Мир Джалала Пашаева «Воскресший человек», «Манифест молодого человека», «Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», «Куда держим путь?». В каждом из них писатель прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает их индивидуальную психологию, убедительными, запоминающимися штрихами рисует внутренний психологический мир.


Baxış sayı: 918
    
    


    
Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека». Роман. I часть. На русском языке. Mir Cəlal Paşayev. Bir gəncin manifesti. Перевел с азербайджанского: Азиз Шариф.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Мир Джалал Пашаев. «Манифест молодого человека». Роман. I часть. На русском языке. Mir Cəlal Paşayev. Bir gəncin manifesti.  I hissə. Перевел с азербайджанского: Азиз Шариф. Романы Мир Джалала Пашаева «Воскресший человек», «Манифест молодого человека», «Открытая книга», «Сверстники», «Новый город», «Куда держим путь?». В каждом из них писатель прослеживает судьбу нескольких героев, раскрывает их индивидуальную психологию, убедительными, запоминающимися штрихами рисует внутренний психологический мир.


Baxış sayı: 959
    
    


    
"Манифест жизни интеллигента: Мир Джалал Пашаев". Научно-филологический сборник. "İntellektualın həyat manifesti: Mir Cəlal Paşayev". Elmi-filoloji məqalələr toplusu. Rus dilində

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 "Манифест жизни интеллигента: Мир Джалал Пашаев". Научно-филологический сборник. "İntellektualın həyat manifesti:  Mir Cəlal Paşayev". Elmi-filoloji məqalələr toplusu. Rus dilində.


Baxış sayı: 822
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Bir gəncin manifesti" romanı. II hissə. XX əsr Azərbaycan irihəcmli bədii nəsr əsərləri arasında ən dəyərli nümunəsi sayılan roman. Elektron formatda.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Bir gəncin manifesti" romanı. II hissə. XX əsr Azərbaycan irihəcmli bədii nəsr əsərləri arasında  ən dəyərli nümunəsi sayılan roman. Elektron formatda.


Baxış sayı: 6700
    
    


    
Mir Cəlal Paşayev. "Bir gəncin manifesti" romanı. I hissə. XX əsr Azərbaycan irihəcmli bədii nəsr əsərləri arasında ən dəyərli nümunəsi sayılan roman. Elektron formatda

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mir Cəlal Paşayev. "Bir gəncin manifesti" romanı. I hissə. XX əsr Azərbaycan irihəcmli bədii nəsr əsərləri arasında  ən dəyərli nümunəsi sayılan roman. Elektron formatda.


Baxış sayı: 1144