Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
İ.Goethe. "Genç Werther"in acıları". İ.Höte. "Gənc Verterin iztirabları". Türk dilində. Dünya və Almaniya ədəbiyyatının maraqlı fəlsəfi-bədii əsərlərindən biri!

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İ.Goethe. "Genç Werther"in acıları". İ.Höte. "Gənc Verterin iztirabları". Türk dilində. Dünya və Almaniya ədəbiyyatının maraqlı fəlsəfi-bədii əsərlərindən biri!


Baxış sayı: 456
    
    


    
İmadəddin Nəsimi - 650. "Cahana sığmazam". İkinci cild. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif nəsil tanınmış şairləri tərəfindən dahi mütəfəkkir şair İ.Nəsimi mövzusunda qələmə aldıqları lirik-poetik əsərlərindən ibarət almanax.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 


Baxış sayı: 810
    
    


    
İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti". İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam Hafiz Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi (209-279 h). "Peyğəmbərin xisləti".  İslam tarixi haqqında tarixi-fəlsəfi, dini-ilahiyyat kitabı. Ərəb dilindən tərcümə edən: Əlixan Musayev


Baxış sayı: 621
    
    


    
İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öynmək istəyən hər kəsə məsləhətdir

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya ibn Şərəf ən-Nəvəvi. "Qırx hədis və şərhi". Oxuculara təqdim olunan bu kitabda İslam dininin hər bir sahəsini əhatə edən hədislər toplanmışdır. Bu səbəbdən də İslam dinini öyrənmək istəyən hər kəsə məsləhətdir ki, elmin ilkin mərhələsində, bu kitabdakı hədisləri, şərhi ilə birlikdə oxuyub-öyrənsin, onları əzəbərlədikdən sonra başqalarına da öyrətsin. Bu kitab yazıldığı gündən bəri, İslam alimləri onu təqdirəlayiq hesab etmiş, onu çox tərifləmiş və öz tələbələrinə onu oxuyub-öyrənməyi məsləhət görmüşlər.


Baxış sayı: 496
    
    


    
İmadəddin Nəsimi. "40 qəzəl". Mütəfəkkir şairin fars dilində, azərbaycancaya sətri və bədii tərcümədə qəzəllər toplusu. Fars dilindən bədii və sətri tərcümə: Dalğa Xatınoğlu.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Seyyid İmadəddin Nəsimi.  "40 qəzəl". Mütəfəkkir şairin fars dilində, azərbaycancaya sətri və bədii tərcümədə qəzəllər toplusu. Fars dilindən bədii və sətri tərcümə: Dalğa Xatınoğlu. Şairin fars dilindən tərcümə edilmiş bu şeirləri Azərbaycan oxucusu üçün yenidir. 


Baxış sayı: 758
    
    


    
İsa Muğanna (Hüseynov). “Məhşər”. Tarixi-fəlsəfi roman. Şərqin böyük filosofu Fəzlullah Nəiminin və böyük hürufi şairi İmadəddin Nəsiminin insan və insanlıq uğrunda qeyri-adi mübarizələrindən bəhs edir.

İsa Muğanna (Hüseynov)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsa Muğanna (Hüseynov). “Məhşər”. Tarixi-fəlsəfi roman. XIV əsrdə Teymurləngin yürüşləri dövründə baş vermiş hadisələrdən, Şərqin böyük filosofu Fəzlullah Nəiminin və böyük hürufi şairi İmadəddin Nəsiminin insan və insanlıq uğrunda qeyri-adi mübarizələrindən bəhs edir. Əsərdə həmçinin maraqlı siyasi konfliktlər, siyasi maraqların toqquşması və bu maraqların insan mənəviyyatının məhvi məsələsi çox böyük ustalıqla təsvir edilir.


Baxış sayı: 544
    
    


    
İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". (Dərs vəsaiti). Elmi-iqtisadi tədqiqat əsəri.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". (Dərs vəsaiti). Elmi-iqtisadi tədqiqat əsəri.


Baxış sayı: 1038
    
    


    
İmadeddın Nesımı. "Gedichte". İmadəddin Nəsimi. "Şeirlər". Bu kitab Heydər Əliyev Fondu tərəfindən iki dildə - azərbaycanca və almanca nəşr olunub.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmadeddın Nesımı. "Gedichte". İmadəddin Nəsimi. "Şeirlər". Bu kitab Heydər Əliyev Fondu tərəfindən iki dildə - azərbaycanca və almanca nəşr olunub.


Baxış sayı: 700
    
    


    
İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". Dərs vəsaiti. Sahəvi ədəbiyyat - elmi-iqtisadi kitab.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev. "İnnovasiya sahibkarlığı və texnoparklar". Dərs vəsaiti. Sahəvi ədəbiyyat - elmi-iqtisadi kitab.


Baxış sayı: 367
    
    


    
İldırım Əkbəroğlu. "Seçmə şeirlər". Poeziya toplusu. Kitab "25 yarpaq" layihəsi çərçivəsində nəşr olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:Baxış sayı: 477
    
    


    
İmadəddin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. Birinci cild. Azərbaycan - türk, ərəb və fars dillərində yazıb-yaratmış dahi mütəfəkkir-şair İ.Nəsiminin seçmə lirik-fəlsəfi əsərləri.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmadəddin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. Birinci cild. Azərbaycan - türk, ərəb və fars dillərində yazıb-yaratmış dahi mütəfəkkir-şair İ.Nəsiminin seçmə lirik-fəlsəfi əsərləri.


Baxış sayı: 708
    
    


    
İmadəddin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. İkinci cild. Azərbaycan - türk, ərəb və fars dillərində yazıb-yaratmış dahi mütəfəkkir-şair İ.Nəsiminin seçmə lirik-fəlsəfi əsərləri.

İmadəddin Nəsimi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İmadəddin Nəsimi. "Seçilmiş əsərləri". İki cilddə. İkinci cild. Azərbaycan - türk, ərəb və fars dillərində yazıb-yaratmış dahi mütəfəkkir-şair İ.Nəsiminin seçmə lirik-fəlsəfi əsərləri.


Baxış sayı: 622