Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Azərbaycan tarixinin Zəfər salanaməsi

Şöhrət Səlimbəyli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Topluda II Qarabağ - Vətən müharibəsinin qalibiyyət tarixçəsi əks olunub, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tarixi mövqeyini əks etdirən mteriallar verilib.


Baxış sayı: 42
    
    


    
Avesta. Seçilmiş himnlər

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Zərdüşt Peyğəmbər. "Avesta". Seçilmiş himnlər. Zərdüşt peyğəmbərin kitabı. Avesta dilindən çevirmə: İ.M.Steblin-Komenski. Ruscadan tərcümə: Xanlar Həmid.


Baxış sayı: 46
    
    


    
Azərbaycan əsgəri. Esselər toplusu

Şahnaz Şahin

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Gənc xanım müəllifin II Qarabağ savaşı haqqında 44 essedən ibarət toplusunda Müzəffər Ordumuzun qəhrəman əsgərlərinin igidlikləri əks etdirilir.


Baxış sayı: 112
    
    


    
Aqşin Əliyev. Təhmirə. (Tomris). Massaget çariçası. I hissə. Tarixi-bədii kitab.

Aqşin Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqşin Əliyev. Təhmirə. (Tomris). Massaget çariçası. I hissə. Tarixi-bədii kitab. Müəllifin bədii redaktəsində.


Baxış sayı: 537
    
    


    
Aqşin Əliyev. Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar. Tarixi-publisistik kitab. Kitabda Masallı rayonunun tarix abidələri və ziyarətgahları haqda geniş məlumat verilmişdir.

Aqşin Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqşin Əliyev. "Masallının tarix və mədəniyyət abidələri - ziyarətgahlar". Tarixi-publisistik kitab.  Kitabda Masallı rayonunun tarix abidələri və ziyarətgahları haqda geniş məlumat verilmişdir. Əsas xətt etibarı ilə Masallı rayonu ərazisində yerləşən qədim qalalar, qədim qəbiristanlıqlar, qədim mağaralar, qalaçalar, kurqanlar, nekropollar, məscidlər, hüseyniyyələr, yaşayış məskənləri, ləmlər, bulaqlar, hamamlar, qoç fiqurları, körpülər və yaşayış evləri haqda ensiklopedik məlumat öz əksini tapmışdır. “Masallının tarix abidələri və ziyarətgahları” kitabı, adından da göründüyü kimi, ancaq Massallı rayonundakı tarixi abidələr və ziyarətgahlara həsr olunmuşdur.


Baxış sayı: 272
    
    


    
Aqşin Əliyev. "Bəhramnamə". I Hissə. "Babər qalası". Tarixi-bədii roman. Kitabda ərəblərin İran, Əfqanıstan, Tacikistan, Azərbaycan və Taleşana yürüşü əks olunub.

Aqşin Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqşin Əliyev. "Bəhramnamə". I Hissə.  "Babər qalası". Tarixi-bədii roman. Kitabda ərəblərin İran, Əfqanıstan, Tacikistan, Azərbaycan və Taleşana yürüşü əks olunub. “Bəhramnamə” kitabında, adından da göründüyü kimi, o dövrdə Sasanilər imperiyasının ərazilərindən biri olan Taleşanın Babər qalasının hakimi Bəhram Fərruxzadın azadlıq mübarizəsi əks olunmuşdur.


Baxış sayı: 285
    
    


    
Ayətxan Ziyad. "Zaur Ustacın uşaq dünyası". Elmi-kütləvi kitab. Müəllif Zahid Xəlil və Zaur Ustac yaradıcılığında paralellər apararaq, vəsait istifadəçilərinə tövsiyələr verir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Ayətxan Ziyad.  "Zaur Ustacın uşaq dünyası". Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, yazıçı-jurnalist,tədqiqatçı Ayətxan Ziyad "Gülüzənin şeirləri"  kitabını tədqiqat müstəvisinə çıxardaraq Zaur Ustacın uşaq dünyasına səyahət edir. Müəllif Zahid Xəlil və Zaur Ustac yaradıcılığında paralellər apararaq, vəsait istifadəçilərinə tövsiyələr verir.


Baxış sayı: 810
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On ikinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 5. Şəxsiyyət: sosial mühitin katarsisi. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 12 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On ikinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 5. Şəxsiyyət: sosial mühitin katarsisi.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 12 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 325
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On birinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 4. Şəxsiyyət: xarakterin didaktik strukturu. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild 11 e-kita

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". On birinci hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 4. Şəxsiyyət: xarakterin didaktik strukturu. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 11 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 280
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kita

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Onuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi - 2. Şəxsiyyət: emosional və əxlaqi münasibətlər.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 10 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub. 


Baxış sayı: 261
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Doqquzuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət: yazıçının fərdi aləmi. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 9 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Doqquzuncu hissə. Mir Cəlal yaradıcılığında şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət: yazıçının fərdi aləmi.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. III cild. 9 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub. 


Baxış sayı: 257
    
    


    
Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Səkkizinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın hekayələrində sənətkarlıq. Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 8 e-kitab.

Allahverdi Eminov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Allahverdi Eminov. "Mir Cəlalın poetikası". Səkkizinci hissə. Hekayələr. Mir Cəlalın hekayələrində sənətkarlıq.  Monoqrafiya. Elmi-filoloji, ədəbiyyatşünaslıq e-kitabı. Üç cilddə. II cild. 8 e-kitab. Filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyatşünas alim A.Eminovun üçcildlik monoqrafiyası görkəmli yazıçı Mir Cəlalın bütün bədii yaradıcılığının poetik incəliklərinə həsr olunub.


Baxış sayı: 259