Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Elimizə qayıdırıq

Vahid Məhərrəmov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Tanınmış yazıçı-publisitin yeni kitabında son illərdə qələmə aldığı vətənpərvərlik əsərləri toplanıb: vətənpərvərlik bədii nəsr kitabı.


Baxış sayı: 573
    
    


    
Elman Quliyev. "Türk xalqları ədəbiyyatı". Dərslik. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları

Elman Quliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elman Quliyev. "Türk xalqları ədəbiyyatı".  Dərslik tədris proqramına uyğun yazılmışdır. Kitabda türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk, özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar, İraq-türkman) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat və yaradıcılıqları geniş şəkildə tədqiq və təhlil olunmuşdur. 


Baxış sayı: 989
    
    


    
Etibar Vəliyev. "Analı dünyam". Poeziya kitabı. AYB üzvü, Beynəlxalq Rəsul Rza Mükafatı laureatı, Lənkəranda yazıb-yaradan istedadlı şair-publisitin lirik-ictimai şeirlərindən ibarət yeni e-kitabı.

Etibar Vəliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Etibar Vəliyev. "Analı dünyam". Poeziya kitabı. AYB üzvü, Beynəlxalq Rəsul Rza Mükafatı laureatı, Lənkəranda yazıb-yaradan istedadlı şair-publisitin lirik-ictimai şeirlərindən ibarət yeni e-kitabı.


Baxış sayı: 1333
    
    


    
Elşad can Şamil. "Ölümü unutmuşdum". Modern və postmodern poetik əsərlər toplusu. Yaradıcılığını İnternet - sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz istedadlı gənc şair, publisist, həm də psixoloq və pedaqoq Elşad can Şamilin ilk kitabı

Elşad can Şamil

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elşad can Şamil. "Ölümü unutmuşdum". Modern və postmodern poetik əsərlər toplusu. Yaradıcılığını, əsasən, İnternet - sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz istedadlı gənc şair, publisist, həm də psixoloq və pedaqoq Elşad can Şamil - Səfixanov dövri mətbuatda, elektron dərgilərdə, sosial şəbəkələrdə fəallıq nümayiş etdirməklə yanaşı, oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanan pisxoloji-poetik, lirik-ictimai şeirlər müəllifi kimi tanınır.


Baxış sayı: 1142
    
    


    
Etibar Vəliyev. "Ürəyimdə döyünən Vətən". Poetik toplu. Beynəlxalq Rəsul Rza Mükafatı laureatı, istedadlı şair-publisit E.Vəliyevin lirik-fəlsəfi şeirlərindən ibarət kitabı.

Etibar Vəliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Etibar Vəliyev. "Ürəyimdə döyünən Vətən". Poetik toplu. Beynəlxalq Rəsul Rza Mükafatı laureatı, istedadlı şair-publisit E.Vəliyevin lirik-fəlsəfi şeirlərindən ibarət kitabı.


Baxış sayı: 1280
    
    


    
Elcan Məmiyev. "Bir misralıq xatirə". Şeirlər toplusu. Gənc yazarın kitabı: özünün redaktə və təqdimatında.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elcan Məmiyev. "Bir misralıq xatirə". Şeirlər toplusu. Gənc yazarın kitabı: özünün redaktə və təqdimatında. Gənc müəllifin növbəti kitabında yer alan şeirləri muasir insanın duyğu və düşüncələrini poetik bir dillə ifadə edir. Bu duyğular vətən sevgisi, xüsusən, Qarabağ harayı, Azərbaycan insanının humanizm hissləri ilə qanadlanır və bütün dünyanı azadlığa, sülhə, bərabərliyə səsləyir.


Baxış sayı: 1065
    
    


    
Eluca Atalı. "Nalşəkilli mühasirə". Pyes. İsveçdə yaşayıb-yaradan istedadlı Azərbaycan nasirinin Qarabağa həsr olunmuş maraqlı dram əsəri.

Eluca Atalı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Eluca Atalı. "Nalşəkilli mühasirə". Pyes. İsveçdə yaşayıb-yaradan istedadlı Azərbaycan nasirinin Qarabağa həsr olunmuş maraqlı dram əsəri.


Baxış sayı: 1276
    
    


    
Elmin Nuri. “Cümhuriyyət - anılar və anlar”. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə: ədəbi-sənədli kitab. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə!

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elmin Nuri. “Cümhuriyyət - anılar və anlar”. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə: ədəbi-sənədli kitab. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə!


Baxış sayı: 1226
    
    


    
Elnur Uğur Abdiyev. "Təkcə sən bilirsən". Neftçalada yaşayıb-yaradan şairin lirik və vətənpərvərlik poeziyasından ibarət poetik toplu. Azərbaycan Gənclər Fondu və YYSİB-nin kreativ layihəsi əsasında: "İntellektual əsgər" e-kitab 1

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elnur Uğur Abdiyev. "Təkcə sən bilirsən". Neftçalada yaşayıb-yaradan şairin lirik və vətənpərvərlik poeziyasından ibarət poetik toplu. Azərbaycan Gənclər Fondu və YYSİB-nin kreativ layihəsi əsasında: "İntellektual gənc əsgər" e-kitab silsiləsi - 1


Baxış sayı: 1064
    
    


    
Elvin Ziyaoğlu. "Taleyin yazılmamış hökmü" (Detektiv roman). Gənc neftçinin həvəskar olaraq yazdığı və oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan ilk detektiv romanı.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elvin Ziyaoğlu. "Taleyin yazılmamış hökmü" (Detektiv roman). Gənc neftçinin həvəskar olaraq yazdığı və oxucular tərəfindən  maraqla qarşılanan ilk detektiv romanı.


Baxış sayı: 2798
    
    


    
Etibar Kərimli. "Antik ədəbiyyat və biz". Elmi-publistik kitab. Kitab klassik filologiya sahəsində çalışan alimlər, aspirantlar, müəllim və tələbələr, həmçinin, antik dünya ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Etibar Kərimov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Etibar Kərimli. "Antik ədəbiyyat və biz". Elmi-publistik kitab. “Antik ədəbiyyat və biz” kitabı Azərbaycanda antik ədəbiyyatın tədqiqi tarixini, bu kontekstdə qədim dövrün Şərq-Qərb elmi-ədəbi əlaqə və təsirlərini araşdırmaya cəlb edən elmi-tədqiqat işindən, həmçinin, klassik filologiyanın bir sıra aktual mövzularına, bütövlükdə ədəbi-nəzəri və kulturoloji problemlərə toxunan elmi, elmi-publisistik məqalələrdən ibarətdir. Kitab klassik filologiya sahəsində çalışan alimlər, aspirantlar, müəllim və tələbələr, həmçinin, antik dünya ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış sayı: 1616
    
    


    
Elşən Məmmədov. "Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri". Elmi monoqrafiya. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Elşən Məmmədov. "Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri". Elmi monoqrafiya. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəşri.


Baxış sayı: 1131