Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Fatma Həsənqızı. "Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80". Bu kitab tanınmış ictimai-mədəni xadim, peşəkar poliqrafçı və yazıçı Ş.Cəfərovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub...

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fatma Həsənqızı. "Acılı-şirinli günlər. Şəddat Cəfərli - 80". “Azərbaycan çağdaş milli sənədli-publistik ədəbiyyatı” silsiləsindən bu kitab tanınmış ictimai-mədəni xadim, peşəkar poliqrafçı və yazıçı Ş.Cəfərovun həyat və yaradıcılığına həsr olunub...


Baxış sayı: 986
    
    


    
Faiq Hüseynbəyli. "Sevgi heykəli. Şeirlər toplusu . İstedadlı gənc şairin bu yeni toplusu Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə “Ulduz” jurnalının birgə layihəsi çərçivəsində işıq üzü görüb.

Faiq Hüseynbəyli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Faiq Hüseynbəyli. "Sevgi heykəli. Şeirlər toplusu . İstedadlı gənc şairin bu yeni toplusu Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə “Ulduz” jurnalının birgə layihəsi çərçivəsində işıq üzü görüb.


Baxış sayı: 965
    
    


    
Fərid Hüseyn. "Sevdiyim əsər. 101 ədəbi söhbət". Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.

Fərid Hüseyn

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fərid Hüseyn. "Sevdiyim əsər. 101 ədəbi söhbət". Kitabda dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının şah əsərləri haqqında seçkin söz və fikir adamlarının müsahibələri toplanıb.  Toplu Azərbaycan ədiblərinin dünya ədəbiyyatına, ən çox sevdikləri əsərlərə münasibətlərini aydınlaşdırır, həmin əsərlər əhatəli şəkildə təhlil olunur.


Baxış sayı: 1400
    
    


    
Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-bədii əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib.

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-bədii əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba görkəmli şairə-publisist, filoloq alim Firuzə xanım Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib.


Baxış sayı: 1284
    
    


    
Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri". Səkkiz cilddə. IV cild. Ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocanın vətən və mənəvi dəyərlər aid şeirlər kitabı.

Fikrət Qoca

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri". Səkkiz cilddə. IV cild. Ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocanın vətən və mənəvi dəyərlər aid şeirlər kitabı.


Baxış sayı: 1505
    
    


    
Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Doqquzuncu cild. Şeirlər toplusu. Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik əsərlər və "Fədailər" poeması daxildir.

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Doqquzuncu cild. Şeirlər toplusu. Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik əsərlər və "Fədailər" poeması daxildir.


Baxış sayı: 1387
    
    


    
Famil Öməroğlu. "Bir yalan, bir doğru". Poetik toplu. Kitab gənc müəllifin oxucularla ilk görüşüdür: şairin dünya, zaman, həyat və sevgi haqqında lirik-poetik fikirləri öz əksini tapır.

Faiq Öməroğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Famil Öməroğlu. "Bir yalan, bir doğru". Poetik toplu. Kitab gənc müəllifin oxucularla ilk görüşüdür: şairin dünya, zaman, həyat və sevgi haqqında lirik-poetik fikirləri öz əksini tapır. Kitabdakı rəsmlər müəllifin özü tərəfindən çəkilmişdir. Ayrı-ayrılıqda, sonrasında gələn mövzunu ifadə etsə də, ümumilikdə kitabı əhatələyir.


Baxış sayı: 1425
    
    


    
Firuzə Məmmədli. “Söz məqamı”. Şeirlər toplusu. Təkmilləşdirilmiş II nəşri Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin müxtəlif vaxtlardaqələmə aldığı lirik-poetk əsərlər daxildir.

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuzə Məmmədli. “Söz məqamı”. Şeirlər toplusu. Təkmilləşdirilmiş II nəşri Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin müxtəlif vaxtlardaqələmə aldığı lirik-poetk əsərlər daxildir.


Baxış sayı: 1583
    
    


    
Firuze Memmedli. “Sözlerim gönlümü almaya geliyor”. Türkçe. Firuzə Məmmədli. “Sözlərim könlümü almağa gəlir”. Poetik toplu. Türk dilində.

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuze Memmedli. "Sözlerim gönlümü almaya geliyor". Türkçe. Firuzə Məmmədli. "Sözlərim könlümü almağa gəlir". Poetik toplu. Türk dilində. Bu kitab tanınmış şairə-alim Firuzə Məmmədlinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı seçilmiş şeirlərinin türk dilində - qardaş Türkiyədə, İstanbul şəhərində çap olunub.


Baxış sayı: 1717
    
    


    
Firuzə Məmmədli. “Söz macalı”. Şeirlər toplusu. Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin müxtəlif vaxtlardaqələmə aldığı lirik-poetk əsərlər daxildir.

Firuzə Məmmədli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Firuzə Məmmədli. “Söz macalı”. Şeirlər toplusu. Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin müxtəlif vaxtlardaqələmə aldığı lirik-poetk əsərlər daxildir.


Baxış sayı: 1734
    
    


    
Feyzə Əlimuradova. "Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri". Dissertasiya. Kitabda qloballasan dünyaya inteqrasiya edən Azərbaycanın turizm xidmət sahəsində də dünya miqyasında lider mövqelərdə durmagı hədəf qəbul etməsindən bəhs edilir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Feyzə Əlimuradova. "Turizmin inkişafının əsas istiqamətləri". Dissertasiya. Kitabda qloballasan dünyada inteqrasiya siyasətini prioritet seçmis Azərbaycan Respulikası digər sahələrdə oldugu kimi turizm xidmət sahəsində də dünya miqyasında lider mövqelərdə durmagı hədəf qəbul etməsindən bəhs edilir.


Baxış sayı: 1088
    
    


    
Fəxrəddin Ziya. "Gələcəyəm, gəl desən". Poetik toplu. Çağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı nümayəndəsindən növbəti oxunaqlı kitab...

Fəxrəddin Ziya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fəxrəddin Ziya.  "Gələcəyəm, gəl desən". Poetik toplu. Çağdaş Azərbaycan lirikasının istedadlı nümayəndəsindən növbəti oxunaqlı kitab...


Baxış sayı: 1988