Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Günəş səhərlər çıxır. İman Mikayılov, Etibar Əhədov

Etibar Əhədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Publisitik-etnoqrafik kitabda Azərbaycanımızın dilbər bölgəsində yerləşən Lənkəran rayonu Nərimanabad qəsəbəsinin tarixi, coğrafiyası, sakinləri, ictimai-sosial, mədəni həyatı haqqındadır.


Baxış sayı: 50
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıç Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli fədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 447
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Dördüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Dördüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 395
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 375
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. İkinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. İkinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələr, felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 369
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Birinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Birinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 381
    
    


    
Günel Yaqubova. “Könlümün fəsilləri”. Poeziya toplusu. Azərbaycan dilində. Yaradıcılığını əsasən İnternet - sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz istedadlı gənc şair Günel Yaqubovanın oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan pisxoloji-lirik şeirləri.

Günel Yaqubova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Günel  Yaqubova. “Könlümün fəsilləri”. Poeziya toplusu.  Azərbaycan dilində.  Yaradıcılığını əsasən İnternet - sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz istedadlı gənc şair Günel  Yaqubovanın oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan pisxoloji-lirik şeirləri.


Baxış sayı: 653
    
    


    
Günay Səma Şirvan. “Tanrının hekayəsi”. Bu kitab Rusiyada yazıb-yaradan Günay Səma Şirvanın “Ayrılan yolların nəğməsi”ndən sonra oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda şairin müxtəlif illərdə, rəngarəng mövzularda qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.

Günay Səma Şirvan

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Günay Səma Şirvan. “Tanrının hekayəsi”. Bu kitab Rusiyada yazıb-yaradan Günay Səma Şirvanın “Ayrılan yolların nəğməsi”ndən sonra oxucularla ikinci görüşüdür. Kitabda şairin müxtəlif illərdə, rəngarəng mövzularda qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.


Baxış sayı: 711
    
    


    
Gül­şən Lə­tif­xa­n. "A­zər və Ai­da ada­sı". Roman. Гюльшан Лятифхан. “Азер и Аида”. Роман. Azərbaycan və rus dilində. Rus dilindən tərcümə edən: Məmməd ORUC. Gülşən Lətifxan Hollandiyada yaşamış müəllim, tərcüməçi, hüquqşünas, yazıçı.

Gülşən Lətifxan

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Gül­şən Lə­tif­xa­n. "A­zər və Ai­da ada­sı". Roman. Гюльшан Лятифхан. “Азер и Аида”. Роман. Azərbaycan və rus dilində. Rus dilindən tərcümə edən:  Məmməd ORUC. Gülşən Lətifxan Hollandiyada yaşamış müəllim, tərcüməçi, hüquqşünas, yazıçı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Hollandiya Yazıçılar, Ssenaristlər və Kinematoqrafçılar Birliyinin üzvü, çoxlu sayda povest, hekayə və ssenarilərin müəllifidir.


Baxış sayı: 880
    
    


    
Güney Azərbaycan. “Ədəbi körpü”. VI sayı. Azərbaycan əski ərəb və yeni latın qrafikalı əlifba ilə. Aylıq ədəbi elektron dərgi.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Güney Azərbaycan. “Ədəbi körpü”. VI sayı. Azərbaycan əski ərəb və yeni latın qrafikalı əlifba ilə. Aylıq ədəbi elektron dərgi.


Baxış sayı: 807
    
    


    
Güney Azərbaycan. “Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi dərgi. V sayı. Yazılar Azərbaycan əski ərəb və yeni latın qrafikalı əlifbalarıyla verilir. Bütöv Azərbaycan qələm adamlarının ədəbi-poetik əsərlərindən ibarət e-nəşr.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Güney Azərbaycan. “Ədəbi körpü”. Aylıq ədəbi dərgi. V sayı. Yazılar Azərbaycan əski ərəb və yeni latın qrafikalı əlifbalarıyla verilir. Bütöv Azərbaycan qələm adamlarının ədəbi-poetik əsərlərindən ibarət e-nəşr.


Baxış sayı: 762
    
    


    
Güləmail Murad. "Aprel döyüşləri. Trilogiya". Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda üç kitab. Azərbaycan Milli Qəhrəmanları haqqında publistik-poetik toplu...

Güləmail Murad

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Güləmail Murad. "Aprel döyüşləri. Trilogiya". Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda üç kitab. Azərbaycan Milli Qəhrəmanları haqqında publistik-poetik toplu. Azərbaycan Respublikasının dövlətçilik rəmzlərindən olan Dövlət bayrağının qəbul edilməsinin 100 illik yubileyinə töhfə. Çağdaş poeziyamızın istedadlı nümayəndəsi G.Muradin “Aprel dö­yüşləri” kitabı Qarabağ döyüşləri zamanı inamlı qələ­bənin təməlini qo­yan Ap­rel dö­yüşlərinə və döyüşçülərinin zə­fər dolu, qəhrəmanlıq dolu hə­yat­larına həsr olu­nub.


Baxış sayı: 975