Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Heydər Əliyev və mədəni irs. Heydar Aliyev and Cultural Heritage

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azərbaycan və İngilis dilində materialları verilmiş bu dəyərli kitabda Ömummilli Lider, Azərbaycan tarixinin görkəmli nümayəndəsi Heydər Əliyevin milli mədəni irsin böyük hamisi və dayağı kimi dünya oxucularına təqdim olunur. Milli kulturoloji proseslərin rəhbərliyinbdə duran Heydər Əliyev XX əsr tarixinin əsas görkəmli siması kimi göstərilir.


Baxış sayı: 125
    
    


    
Haqqınızı halal edin.

Məmməd Qədir

(müəllif)

Qısa Təsvir:

II Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına həlak olmuz Xaçmazlı şəhidlərə həsr olunmuş poetik toplu.


Baxış sayı: 145
    
    


    
Haci Allahverən Nəzərov. Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh. Hacı Allahverən Nəzərov. Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı. Filoloji-dilçilik kitabı

Hacı Allahverən Nəzərov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Haci Allahverən Nəzərov. Tolışi folklor iyən bəzi leksik vahidon izoh. Hacı Allahverən Nəzərov. Talış folkloru və bəzi leksik vahidlərin izahı. Filoloji-dilçilik kitabı.


Baxış sayı: 247
    
    


    
Həcər Hüseynova - Ummani. "Mir Cəlalın hikmətli kəlamları". Azərbaycan, türk, ingilis, rus dillərində və əski Azərbaycan əlifbasında. Kitabın kağız variantı İran İslam Respublikası, Tehran şəhərində, 2019-cu ildə çap edilib.

Həcər Hüseynova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həcər Hüseynova - Ummani. "Mir Cəlalın hikmətli kəlamları". Azərbaycan, türk, ingilis, rus dillərində və əski Azərbaycan əlifbasında. Kitabın kağız variantı İran İslam Respublikası, Tehran şəhərində, 2019-cu ildə çap edilib.


Baxış sayı: 466
    
    


    
Hacı Etibar Əhədov. "Günəşə boylanan Vilvan". Publisitik-etnoqrafik kitabda Azərbaycanımızın dilbər bölgəsində yerləşən Lənkəran rayonunda Vilvan kəndi haqqında ədəbi ensiklopediyadır.

Etibar Əhədov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Hacı Etibar Əhədov. "Günəşə boylanan Vilvan". Publisitik-etnoqrafik kitabda Azərbaycanımızın dilbər bölgəsində yerləşən Lənkəran rayonu Vilvan kəndinin tarixi, coğrafiyası, sakinləri, ictimai-sosial, mədəni həyatı haqqında ədəbi ensiklopediyadır.


Baxış sayı: 326
    
    


    
Həcər Hüseynova. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. " Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". Professor, filologiya elmləri doktoru Həcər Hüseynovdan dəyərli elmi araşdırma.

Həcər Hüseynova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həcər Hüseynova. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. " Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". Professor, filologiya elmləri doktoru Həcər Hüseynovdan dəyərli elmi araşdırma.


Baxış sayı: 404
    
    


    
Hüseynbala Mirələmov. "Son səfər". Povest. Tanınmış istedadlı yazıçı H.Mirələmovun Azərbaycan bədii və fəlsəfi fikrində müstəsna yeri olan şair, mütəfəkkir İmadəddin Nəsimiyə həsr etdiyi yeni povest.

Hüseynbala Mirələmov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Hüseynbala Mirələmov. "Son səfər". Nəsimi haqqında yeni povest. Tanınmış istedadlı yazıçı H.Mirələmovun Azərbaycan bədii və fəlsəfi fikrində müstəsna yeri olan şair, mütəfəkkir İmadəddin Nəsimiyə həsr etdiyi "Son səfər" əsəri "Apostrof-A" nəşriyyatında nəfis şəkildə işıq üzü görüb. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan povest Azərbaycan ədəbi mühitinə və "Nəsimi ili"nə mühüm töhfədir.


Baxış sayı: 716
    
    


    
Həbibə Soltanova, Müzəffər Ağakərimov, Samir Babazadə. "Mehmanxana təsərrüfatı". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həbibə Soltanova,  Müzəffər Ağakərimov, Samir Babazadə.  "Mehmanxana təsərrüfatı". Dərs vəsaiti. Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən ali məktəblərin tələbələri üçün dərslik kimi nəşr olunur.


Baxış sayı: 717
    
    


    
Həbibə Sultanova. "Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı". Monoqrafiya. Elmi araşdırmada milli turizmin müxtəlif istiqamətləri tədqiqata cəlb edilir, ümumi intellektual-kreativ nəticələrə gəlinir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həbibə Sultanova. "Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı". Monoqrafiya. Elmi araşdırmada milli turizmin müxtəlif istiqamətləri tədqiqata cəlb edilir, ümumi intellektual-kreativ nəticələrə gəlinir...


Baxış sayı: 659
    
    


    
Hacı Əlikram Ələkərov. "Parol Tək bir O!" Dini kitab. "Dini bilgilər" kulturoloji-elmi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Hacı Əlikram Ələkərov. "Parol Tək bir O!" Dini kitab. "Dini bilgilər" kulturoloji-elmi layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır.


Baxış sayı: 816
    
    


    
Həcər Hüseynova. "Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". (Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında). Elmi monoqrafiya. Bu elektron kitab “Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası

Həcər Hüseynova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həcər Hüseynova. "Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi". (Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında). Elmi monoqrafiya. Bu elektron kitab “Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanıb.


Baxış sayı: 1593
    
    


    
Həsrət Dadaşoğlu. "Ömür yollarım". Şeirlər və tapmacalar kitabı. Mingəçevirdə yaşayan dəyərli ziyalı-pedaqoq, elin ağsaqqalı, istedadlı şairin seçmə poetik əsərlərindən ibarət e-toplusu.

Həsrət Dadaşoğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Həsrət Dadaşoğlu. "Ömür yollarım". Şeirlər və tapmacalar kitabı. Mingəçevirdə yaşayan dəyərli ziyalı-pedaqoq, elin ağsaqqalı, istedadlı şairin seçmə poetik əsərlərindən ibarət e-toplusu.


Baxış sayı: 1358