Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Malayziyada açılan səhər

Əliyev İlham

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Dövlətlərin, xalqların üzləşdikləri bəşəri fəlakətlərə baxmayaraq, insan tacirləri öz biznes maraqlarından əl çəkmirlər. “Malayziyada açılan səhər” bədii romanı da məhz bu mövzuda qələmə alınıb. Sunamidən sonra İndoneziya sahillərində baş verən dağıntılar altından xilas edilən kimsəsiz uşaqlar insan alverçilərinin qurbanına çevrilirlər.


Baxış sayı: 558
    
    


    
Müqəddəs zirvənin fatehləri

Arzu Heydərova

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı müəllifin bu kitabında 1989-cu ildən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində başlanan münaqişə nəticəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımız haqqında publisitik-bədii yazıları toplanıb.


Baxış sayı: 716
    
    


    
Məhbəs pyesləri

Rövşən Yerfi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitab qadın cəza evindən (“Həbsxana bənövşəsi”) və cinsi azlıqlardan bəhs edən (“Sanitarlar”) məhbəs pyeslərindən ibarətdir. Bu pyeslər Azərbaycan ədəbiyyatında məhbəs mövzusunda ilk nümunələrdir...


Baxış sayı: 793
    
    


    
Mənim gündəliklərim

Rövşən Yerfi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Müəllif “Mənim gündəliklərim” adlı memuarda 1987-1991-ci illərdə Azərbaycan Sovet Respublikasında baş verən şahidi olduğu mühüm ictimai-siyasi hadisələri (1988-cil noyabr, 1990- cı il yanvar) işıqlandırmışdır. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən olan yüzə yaxın şəxslərin adları çəkilərək xatırlanmışdır.


Baxış sayı: 820
    
    


    
Müharibə və məhəbbət

Ağaverdi Nəsirov (Ağa Aqil)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Bu kitab əslən Qubadlıdan olan istedadlı şairin oxucularla dördüncü görüşüdür. Kitab “Zəfər duyğuları”, “İkinci Qarabağ müharibəsindən öncə yaızılanlar” və “Poemalar” başlıqları altında toplanan üç böləmədən ibarətdir.


Baxış sayı: 653
    
    


    
Mədəniyyətşünaslıq

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Sədaqət Məmmədovanın “Mədəniyyətşünaslıq” kitabında fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdim olunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya və Azərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədəni şüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət, mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir.


Baxış sayı: 850
    
    


    
Mədəni siyasəti və mədəni irs: kulturoloji təhlil

Namiq Abbasov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Çağdaş Azərbaycan cəmiyyəti dövlət mədəniyyət siyasəti və mədəniyyətin ictimai institutları vasitəsilə əhalinin mədəni səviyyəsini yüksəldir, qabaqcıl ölkələrin mədəniyyətlərinin müsbət nailiyyətləri ilə sintezi şəklində inkişaf edir. Kitabda mədəniyyətimizdə bu müsbət dəyişikliklərin əmələ gəlməsi prosesini sürətləndirən kulturoloji proseslər araşdırılır.


Baxış sayı: 768
    
    


    
Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər

Namiq Abbasov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Kitabda müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərin qorunması məsələləri araşdırılır.


Baxış sayı: 779
    
    


    
Mənim sirli dünyam

Natiq Əlisoy

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İstedadlı hərbiçi-şairin seçilmiş poetik əsərlərindən ibarət yeni şeirlər kitabı.


Baxış sayı: 746
    
    


    
Müharinbənin görünməyən qəhrəmanları

Natiq Əlisoy

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Hərbiçi-yazıçının tarixi-avtobioqrafik roman Qarabağdakı haqq savaşımız, Azərbaycanın qəhrəman hərbiçiləri, Şanlı Ordumuzun çağdaş tarixi haqqında maraqlı məsələlər geniş işıqlandırılıb.


Baxış sayı: 827
    
    


    
Mənə qərib deməyin

Qumru Qüdrət Naxçıvanlı

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məhsuldar şairənin sayca beşinci, yeni şeirlər, eləcə də iki poeması – “Yazgül və Süleyman” və “Atamın həyatı” adlı iri həcmli epik əsərlərdən ibarət kitabı.


Baxış sayı: 693
    
    


    
Manas. Dastan-poema

Adil Cəmil

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Qədim türk - qırğız eposunun Azırbaycan dilində poetik işlənmiş variantı.


Baxış sayı: 790