Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Nurlana İşıq. "Şlyapalı dayanacaq". Hekayələr kitabı. Bu e-kitab istedadlı gənc nasirin iikinci görüşüdür. 2018-ci ildə “Su” adlı ilk kitabı işıq üzü görmüşdür.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nurlana İşıq. "Şlyapalı dayanacaq". Hekayələr kitabı. Nurlana İşıq  - Nurlana Ümudvar qızı Məmmədova 20 oktyabr 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ali təhsillidir, ixtisasca filoloqdur. Hazırda  Xırdalan şəhəri 2 saylı tam orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləyir. Ədəbi mühitdə uşaq ədəbiyyatı yazıçısı kimi tanınır. 2018-ci ildə “Su” adlı ilk kitabı işıq üzü görmüşdür. “Şlyapalı dayanacaq” adlı hekayəsi Nur İşıq təxəllüsü ilə Türkiyədə və İraqda çap olunmuşdur. "Ulduz" və "Mücrü" dərgilərində nağılları və hekayələri çap olunub.


Baxış sayı: 1112
    
    


    
Natiq Əliyev. "Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu". Elmi-publisitik kitab. Cavan hərbiçi-zabit və şair N.Əliyevin Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin ordu quruculuğuna həsr olunmuş araşdırması.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Natiq Əliyev. "Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu". Elmi-publisitik kitab. Cavan hərbiçi-zabit və şair N.Əliyevin Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin ordu quruculuğuna həsr olunmuş araşdırması.


Baxış sayı: 803
    
    


    
Nemət Mətin. "Ədəbiyyat və kütlə". Publistik-bədii toplu. Gənc yazıçı-publist Nemət Mətin ədəbi mühitdə iki kitabı ilə tanınıb: "Ədəbiyyat və kütlə", "Sonuncu uçuş". İlk kitabı ictimai, siyasi, ədəbi problemlərə aid məqa

Nemət Mətin

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nemət Mətin. "Ədəbiyyat və kütlə". Publistik-bədii toplu. Gənc yazıçı-publist Nemət Mətin ədəbi mühitdə iki kitabı ilə tanınıb: "Ədəbiyyat və kütlə", "Sonuncu uçuş". İlk kitabı ictimai, siyasi, ədəbi problemlərə aid məqalələr və bir hekayədən ibarətdir. 


Baxış sayı: 785
    
    


    
Narıngül Nadir. "Günəş üzlü qadın". Povestlər və hekayələr toplusu. Kitabda çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndəsinin son illər qələmə aldığı maraqlı bədii nəsr nümunələri daxil edilib.

Narıngül

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Narıngül Nadir. "Günəş üzlü qadın". Povestlər və hekayələr toplusu. Kitabda çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı nümayəndəsinin son illər qələmə aldığı maraqlı bədii nəsr nümunələri daxil edilib. "Günəş üzlü qadın" kitabına yazıçı Narıngül Nadirin povest və hekayələri daxil edilmişdir. Mürəkkəb qa­dın dünyasının sirlərinin açılması, fərdi-in­dividual düşüncəsinin üzə çıxarılması və psixoloji mə­qam­ların dəqiqliklə, incə detallarla sərgilənməsi bu əsərlərin əsas xüsusiyyətini təşkil edir. Kitabın oxucular tə­rə­findən maraq­la qarşılanacağına inanırıq.


Baxış sayı: 884
    
    


    
Nizami Cəfərov. "Mir Cəlalın və milli ideyaları". Monoqrafiya. Akademik, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, millət vəkili Nizami Cəfərovun görkəmli yazıçı və dəyərli alim M.C.Paşayevin ideoloji-fəlsəfi, ədəbi-mənəvi yaradıcılıq düşüncə

Nizami Cəfərov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nizami Cəfərov. "Mir Cəlalın və milli ideyaları". Monoqrafiya. Akademik, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, millət vəkili Nizami Cəfərovun görkəmli yazıçı və dəyərli alim M.C.Paşayevin ideoloji-fəlsəfi, ədəbi-mənəvi yaradıcılıq düşüncələrinə həsr olunmuş kitabı.


Baxış sayı: 813
    
    


    
Nurəddin Ədiloğlu. “Taxt və tabut”. Tarixi roman. Tarixi romanda İmadədin Nəsiminin yaşadığı orta əsrlər Bütöv Azərbaycanında ictimai-siyasi, sosial-mədəni, dini-tarixi gedişatlar işığında Şah İsmayıl Yavuz Sultan Səlim münasibətinə həsr edilmişdir.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nurəddin Ədiloğlu. “Taxt və tabut”. Tarixi roman. Tarixi romanda İmadədin Nəsiminin yaşadığı orta əsrlər Bütöv Azərbaycanında ictimai-siyasi, sosial-mədəni, dini-tarixi gedişatlar işığında Şah İsmayıl Yavuz Sultan Səlim münasibətinə həsr edilmişdir. 


Baxış sayı: 1109
    
    


    
Nicat Qafarlı. “Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin təşkili prinsipləri”. Elmi araşdırma. İnnovasiya yönümlü inkişafın formalaşmasının nəzəri əsaslarına həsr olunmuş elmi vəsait.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nicat Qafarlı. “Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin təşkili prinsipləri”. Elmi araşdırma. İnnovasiya yönümlü inkişafın formalaşmasının nəzəri əsaslarına həsr olunmuş elmi vəsait.


Baxış sayı: 985
    
    


    
Nəzrin Babazadə. “Biznesin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsində innovasiya prosesinin rolu”. Elmi araşdırma. Biznes sferasında innovasiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmaların tətbiqinə dair.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nəzrin Babazadə. “Biznesin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsində innovasiya prosesinin rolu”. Elmi araşdırma. Biznes sferasında innovasiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmaların tətbiqinə dair.


Baxış sayı: 1048
    
    


    
Nəriman Həsənzadə. "İstiqlal aşiqi... Mübariz İbrahimov". Poema. Xalq şairinin Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr etdiyi lirik-epik kitab.

Nəriman Həsənzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nəriman Həsənzadə. "İstiqlal aşiqi... Mübariz İbrahimov". Poema. Xalq şairinin Milli Qəhrəman  Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr etdiyi lirik-epik kitab.


Baxış sayı: 1164
    
    


    
Nərgiz Quliyeva. "Etnoqrafiya və etnologiya". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. Turizm təhsili alan və bu sahədə alternativ metodlarla bilgilərini artırmaq istəyən şəxslər üşün elmi vəsait: kreativ - mədəni turizm həm də xaricilərə xalqı tanıdılmal

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nərgiz Quliyeva. "Etnoqrafiya və etnologiya". Elmi nəşr - dərs vəsaiti. Turizm təhsili alan və bu sahədə alternativ metodlarla bilgilərini artırmaq istəyən şəxslər üşün elmi vəsait: kreativ - mədəni turizm həm də xaricilərə xalqı tanııdılmalıdır.


Baxış sayı: 1111
    
    


    
Natalya Xarlampyeva. "Mənim rəfiqəm aprel". Tərcümə kitabı. Saxa (Yakutiya) Respublikasının Xalq şairinin Azərbaycanda ilk dəfə çıxan kitabında rusca və ingiliscə seçmə şeirlər azərbaycanlı şair-tərcüməçilər tərəfindən dilimizə çevrilib

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Natalya Xarlampyeva . "Mənim rəfiqəm aprel".  Poetik tərcümə - şeirlər kitabı. Saxa (Yakutiya) Respublikasının Xalq şairi Natalya xanım Xarlampyevanın Azərbaycanda ilk dəfə çıxan kitabında rusca və ingiliscə seçmə şeirləri tanınmış azərbaycanlı şair-tərcüməçilər tərəfindən dilimizə çevrilib... 


Baxış sayı: 1333
    
    


    
Nurəddin Ədiloğlu. "Yaralı qu quşları". Hekayәlәr, povest, dram, tәrcümә, müәllifin әsәrlәri haqqında mәqalә vә mәktublardan nümunәlәr.

Nurəddin Ədiloğlu

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Nurəddin Ədiloğlu. "Yaralı qu quşları".  Hekayәlәr, povest, dram, tәrcümә, müәllifin әsәrlәri haqqında mәqalә vә mәktublardan nümunәlәr.  60 illiyi әrәfәsindә o, «Yaralı qu quşları» nәsr kitabı ilә oxucuların görüşünә gәlir. Kitaba son illәrdә yazdığı hekayәlәrlә yanaşı “Adәm vә Hәvva” povesti, “Şәhid lәr anası” dramı da daxil edilib. Yeni hekayә lәrindә tәs vir olunan zaman vә mәkan mәsәlәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Müәllifin hekayәlәri tәsvirlәrin dәqiqliyi vә dәqiq olduğu qәdәr dә emo sionallığı ilә diqqәti cәlb edir. 


Baxış sayı: 1634