Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
“Sədərək şairləri”. Naxçıvan MR - Sədərəkli şairlərin vətənpərvərlik mövzusunda poetik əsərlərindən ibarət almanax. Nəşrə hazırlayanı: Tofiq Seyidzadə

Tofiq Seyidzadə

(müəllif)

Qısa Təsvir:

 “Sədərək şairləri”. Naxçıvan MR - Sədərəkli şairlərin vətənpərvərlik mövzusunda poetik əsərlərindən ibarət almanax. Nəşrə hazırlayanı: Tofiq Seyidzadə.


Baxış sayı: 850
    
    


    
Oqtay Əliyev və Nurəddin Abbasov. "Heydər Əliyev və Milli Qəhrəmanlar - Müqəddəs amal". Publisitik-kütləvi vətənpərvərlik kitabı.

Oqtay Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Oqtay Əliyev və Nurəddin Abbasov. "Heydər Əliyev və Milli Qəhrəmanlar - Müqəddəs amal". Publisitik-kütləvi vətənpərvərlik kitabı. Kitabda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mərdlik və şücaət göstərərək Milli Qəhrəman adına layiq görülənlərin ailələri, yaşayan Milli Qəhrəmanlar və onlara göstərilən dövlət qayğısından bəhs olunur.


Baxış sayı: 992
    
    


    
Məcnun Göyçəli. "Seçilmiş əsərləri". III cilddə. III cild. Üçcildliyin bu yeni cildinə istedadlı Azərbaycan şairinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı, əsasən vətən və vətənpərvərlik, qədim Göyçə mahalına dair epik-lirik əsərləri - şeirləri.

Məcnun Göyçəli

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Məcnun Göyçəli. "Seçilmiş əsərləri". III cilddə. III cild. Üçcildliyin bu yeni cildinə istedadlı Azərbaycan şairinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı, əsasən vətən və vətənpərvərlik, qədim Göyçə mahalına dair epik-lirik əsərləri - şeirləri və poemaları daxil edilib.


Baxış sayı: 1942
    
    


    
Əlisəfa Azayev. "Vahimə". Detektiv povest. Əsərdə vaxtilə Sumqayıtda milli münaqişə zəminində baş vermiş olaylardan, bu hadisələrdən sonra başı bəlalar çəkən, işini, ailəsini itirən bir gəncmüstəntiqin faciəsindən söz açılır.

Əlisəfa Azayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əlisəfa Azayev. "Vahimə". Detektiv povest. Əsərdə vaxtilə Sumqayıtda milli münaqişə zəminində baş vermiş olaylardan, bu hadisələrdən sonra başı bəlalar çəkən, işini, ailəsini itirən bir gəncmüstəntiqin faciəsindən söz açılır.


Baxış sayı: 1233
    
    


    
"Aforizmlər. Seçilmişlərdən seçilmişlər". Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Vətənə, millətə, xalqa, mənəvi dəyərlərə aid görkəmli şəxsiyyətlərin müdrik fikirlər toplusu.

Səlahəddin Xəllilov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Aforizmlər. Seçilmişlərdən seçilmişlər". Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında. Vətənə, millətə, xalqa, mənəvi dəyərlərə aid görkəmli şəxsiyyətlərin müdrik fikirlər toplusu.


Baxış sayı: 1066
    
    


    
Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri". Səkkiz cilddə. IV cild. Ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocanın vətən və mənəvi dəyərlər aid şeirlər kitabı.

Fikrət Qoca

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri". Səkkiz cilddə. IV cild. Ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, xalq şairi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocanın vətən və mənəvi dəyərlər aid şeirlər kitabı.


Baxış sayı: 1028
    
    


    
Mehman Süleymanov. "Şah İsmayıl Səfəvi". Tarixi-qəhrəmanlıq elmi araşdırması. Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, istetdadlı şairə həsr olunub

Mehman Süleymanov

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Mehman Süleymanov. "Şah İsmayıl Səfəvi"Tarixi-qəhrəmanlıq elmi araşdırması. Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, məharətli döyüşçü, istetdadlı şair Şah İsmayıl Səfəvinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmişdir. 


Baxış sayı: 1153
    
    


    
Azadə Novruzova. "Sən mənim ağ kitabım". Vətən mövzularında şeirlər və esselər kitabı. Azadə Novruzovanın «Sən mənim ağ kitabım» adlı şeirlər və esselər toplusunda vətən, sevgi, ictimai məzmunlu yazıları yer alıb.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Azadə Novruzova. "Sən mənim ağ kitabım". Vətən mövzulu şeirlər və esselər kitabı. Azadə Novruzovanın «Sən mənim ağ kitabım» adlı şeirlər və esselər toplusunda vətən, sevgi, ictimai məzmunlu yazıları yer alıb. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


Baxış sayı: 833
    
    


    
İlham Əliyev. "Gecənin rəngi". Vətənpərvərlik mövzusunda roman. Yazıçı-publisist İlham Əliyevin qələmə aldığı "Gecənin rəngi" romanı Dağlıq Qarabağ mühari­bəsində baş verən hadisələrdən bəhs edir.

Əliyev İlham

(müəllif)

Qısa Təsvir:

İlham Əliyev. "Gecənin rəngi". Vətənpərvərlik mövzusunda roman. Yazıçı-publisist İlham Əliyevin qələmə aldığı "Gecənin rəngi" romanı Dağlıq Qarabağ mühari­bəsində baş verən hadisələrdən bəhs edir. Romanda əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, koman­dirlərin peşəkar­lığı döyüşlərin başlandığı ilkin dövrdə Azərbaycanın özü­nü müdafiə dəstələ­rinin Dağlıq Qarabağda böyük əra­ziləri düşmən­dən azad etmələri öz əksini tapmışdır.


Baxış sayı: 1118
    
    


    
Aqşin Mistanlı (Əliyev. "Haftoni: qəlbimdəki yeddi bulaq". Etnoqrafiq-vətənpərvərlik kitabı. Kitabda doğma el-oba, Qarabağ şəhidləri, müharibə veteranları haqqında maraqlı hissələrlə gənclərdə vətənə sevgi duyğuları aşılanmağa çalışılır.

Aqşin Əliyev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Aqşin Mistanlı (Əliyev. "Haftoni: qəlbimdəki yeddi bulaq". Etnoqrafiq-vətənpərvərlik kitabı. Kitabda doğma el-oba, Qarabağ şəhidləri, müharibə veteranları haqqında maraqlı hissələrlə gənclərdə vətənə sevgi duyğuları aşılanmağa çalışılır.


Baxış sayı: 776
    
    


    
Vasif Əlihüseyn. "Divara yazılmış azadlıq sözü". Gənc şairin poetik-vətənpərvərlik toplusu. Vasif Əlihüseynin oxucularla ikinci görüşü olan bu kitabda ictimai-siyasi, vətənpərvərlik notları ilə yanaşı, haqq-ədalət, sevgi motivləri də önə gə

Vasif Əlihüseyn

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Vasif Əlihüseyn. "Divara yazılmış azadlıq sözü". Gənc şairin poetik-vətənpərvərlik toplusu. Vasif Əlihüseynin oxucularla ikinci görüşü olan bu kitabda ictimai-siyasi, vətənpərvərlik notları ilə yanaşı, haqq-ədalət, sevgi motivləri də önə gəlir.  Müşahidə dəqiqliyi, özünəməxsus yanaşma tərzi, mövzu rəngarəngliyi müəllif yaradıcılığının oxucu sevgisi qazanacağına əminlik yaradır. 


Baxış sayı: 881
    
    


    
Əkrəm Rəhimli (Bije). "Seyid Cəfər Pişəvəri. Mübarizə burulğanında keçən ömür". Güney Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi haqqında tarixi-elmi araşdırma, hərbi-vətənpərvərlik kitabı.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Əkrəm Rəhimli (Bije). "Seyid Cəfər Pişəvəri. Mübarizə burulğanında keçən ömür". Güney Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi haqqında tarixi-elmi araşdırma, hərbi-vətənpərvərlik kitabı.


Baxış sayı: 647