Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Kitabxana

Kateqoriyalar:

  A - B - C - Ç - D - E - Ə - F - G - H - X - İ - J - K - Q - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z

    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıç Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Beşinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli fədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 532
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Dördüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Dördüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 485
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Üçüncü cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 455
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. İkinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli  yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. İkinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələr, felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 458
    
    


    
Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Birinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Görkəmli yazıçı Mir Cəlal. "Seçilmiş əsərləri". Beş cilddə. Birinci cild. Bu cilddə də görkəmli yazıçı və dəyərli ədəbiyyatşünas-alimin hekayələri, felyetonları, şeirləri, oçerkləri, tərcümələri, xatirələri toplanıb.


Baxış sayı: 476
    
    


    
"Mir Cəlal Paşayev". Bibloqrafik vəsait. Elmi-filoloji kitab. Görkəmli yazıçısı və alimi Mir Cəlal Paşayevin zəngin həyat və yaradıcılığının əsas biblioqrafik faktları.

Bələdçi

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal Paşayev". Bibloqrafik vəsait. Elmi-filoloji kitab. Görkəmli yazıçısı və alimi Mir Cəlal Paşayevin zəngin həyat və yaradıcılığının əsas biblioqrafik faktları.


Baxış sayı: 444
    
    


    
Təyyar Salamoğlu (Cavadov). "Mir Cəlal nəsri və müasirlik" (metodoloji münasibət kontekstində). Elmi-filoloji monoqrafiya. Tədqiqatçı Mir Cəlal nəsrinin müasirliyini müəllifin milli tarixi varlığa söykənən xarakterində axtarır.

Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv)

(müəllif)

Qısa Təsvir:

Təyyar Salamoğlu (Cavadov). "Mir Cəlal nəsri və müasirlik" (metodoloji münasibət kontekstində). Elmi-filoloji monoqrafiya. Tədqiqatçı Mir Cəlal nəsrinin müasirliyini müəllifin milli tarixi varlığa söykənən xarakterində, sovet siyasi rejiminə müqavimət ruhunda axtarır və bunu “Bir gəncin manifesti”ni pritçalar romanı kimi təhlil edərək, “Açıq kitab”ın şərti-metaforik məzmununu açaraq, “Dirilən adam”ı Mirzə Cəlil və Balzak realizmləri ilə bir müstəviyə çıxararaq gerçəkləşdirir.


Baxış sayı: 519
    
    


    
"Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və kreativ-innovativ mərkəz". YYSİB-nin kreativ-innovativ layihəsi barədə geniş məlumatlar

Mir Cəlal Paşayev

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Mir Cəlal Paşayev": Gənclər üçün İnternet e-kitabxana və  kreativ-innovativ mərkəz". YYSİB-nin kreativ-innovativ layihəsi barədə geniş məlumatlar.


Baxış sayı: 439