Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

e-Nəşrlər

Kateqoriyalar:

    
"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"e-Dalğa". Şəbəkə dərgisi. VI sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm - 2", elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu . www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: E-nəşr N 33


Baxış sayı: 4185
    
    


    
"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu)

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. N V. "Xarici ədəbiyyat - 2". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərlərindən ibarət şəbəkə toplusu). "Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından - dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin növbəti, V sayını təşkil edir.


Baxış sayı: 3731
    
    


    
"Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri". Roman və povestlər. "e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. IV sayı

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Ən yeni Azərbaycan bədii nəsri" roman və povestlərdən ibarət Şəbəkə Elektron Antologiysı milli ədəbiyyatımızın tanınmış nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət toplu. "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi dərginin dördüncü sayı..


Baxış sayı: 3676
    
    


    
"e-Dalğa". Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi. III sayı. "Xarici ədəbiyyat". (Tematik xüsusi buraxılış. Bədii və filoloji tərcümə əsərləri toplusu)

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"Xarici ədəbiyyat" bədii-filoloji tərcümə yazılarından -ş dünya ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən ibarət toplu "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-ədəbi Dərginin üçüncü sayını təşkil edir. Qloballaşan dünya bədii-kulturoloji düşüncəsinin çox maraqlı məhsulları - poeziya nümunələri, hekayə, fəlsəfi esse, kiçik roman, pyes və məqalələrdən ibarət bu əsərlərin böyük qismi orijinaldan, özü də ana dilimizə ilk dəfə, peşəkar mütərcimlər tərəfindən tərcümə edilib...


Baxış sayı: 5484
    
    


    
"e-Dalğa". Şəbəkə Dərgisi. II sayı. KULTUROLOGİYA. "Postmodernizm" elmi-kulturoloji, ədəbi-tənqidi yazılar toplusu

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ikinci sayını dünya humanitar-kulturoloji düşüncəsinin ən çox mübahisəli probleminə - postmodernizm məsələlərinə həsr etdik. Bu sayda azərbaycanca postmodern düşüncə texnologiyasına, sənət - bədii-fəlsəfi cərəyanına aid Azərbaycanın və dünyanın tanınmış imza sahiblərinin yazılarıyla tanışlıq imkanı yaratmışıq...


Baxış sayı: 7030
    
    


    
"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisi. I sayı. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri

Redaksiya

(müəllif)

Qısa Təsvir:

"e-Dalğa" Şəbəkə Dərgisinin ilk sayını ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri yaradan gənc yazarlara həsr etdik. Burada onların nəsr, poeziya, publisistika, tərcümə və başqa yazılarıyla tanışlıq imkanı əldə edirsiniz. Eləcə də onların şəbəkə resurslarının keçidləri - İnternet ünvanlarını  və şəkillərini təqdim edirik...


Baxış sayı: 5513