Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxana


ƏSAS SƏHİFƏ e-KİTABXANA e-NƏŞRLƏR MÜƏLLİFLƏR HAQQIMIZDA ƏLAQƏ

🕮Seçilmiş kitablar🕮

Axtarış sorğusu: zaur ustac

Axtarışa uyğun: 6 nəticə tapıldı


    
Ayətxan Ziyad. "Zaur Ustacın uşaq dünyası". Elmi-kütləvi kitab. Müəllif Zahid Xəlil və Zaur Ustac yaradıcılığında paralellər apararaq, vəsait istifadəçilərinə tövsiyələr verir.
Müəllif: Bələdçi

Ayətxan Ziyad.  "Zaur Ustacın uşaq dünyası". Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, yazıçı-jurnalist,tədqiqatçı Ayətxan Ziyad "Gülüzənin şeirləri"  kitabını tədqiqat müstəvisinə çıxardaraq Zaur Ustacın uşaq dünyasına səyahət edir. Müəllif Zahid Xəlil və Zaur Ustac yaradıcılığında paralellər apararaq, vəsait istifadəçilərinə tövsiyələr verir.

Baxış sayı: 1467
Yüklə: PDF yüklə
    


    
Zaur Ustac "Gülüzənin şeirləri". Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş "Məktəbə hazırlaşırıq" adlı metodik vəsaitə daxil olunmuş şeirlər
Müəllif: Zaur Ustac

Zaur Ustac "Gülüzənin şeirləri". Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş "Məktəbə hazırlaşırıq" adlı metodik vəsaitə (I və II hissələr üzrə - Bakı - 2019) daxil olunmuş şeirlərdən ibarət Zaur Ustacın "Gülüzənin şeirləri" ("Gülünün şeirləri", "Güllünün şeirləri") kitabı yazıçı-jurnalist, tədqiqatçı  Ayətxan Ziyadın redaktəsi və tərtibatında yeni təkmilləşdirilmiş təkrar nəşrinin (Bakı - 2021, son nəşr) elektron variantı. 

Baxış sayı: 837
Yüklə: PDF yüklə
    


    
Stiven Reblinin "Mavi Ay Vadisi" (Stephen Rabley "Blue Moon Valley"). Hekayə. Əsər "İngiliscə uşaq hekayələri" layihəsi çərçivəsində Zaur Ustac tərəfindən tərcümə olunub.
Müəllif: Bələdçi

Stiven Reblinin "Mavi Ay Vadisi" (Stephen Rabley "Blue Moon Valley"). Hekayə. Əsər "İngiliscə uşaq hekayələri" layihəsi çərçivəsində Zaur Ustac tərəfindən tərcümə olunub.

Baxış sayı: 1306
Yüklə: PDF yüklə
    


    
Zaur Ustac "Mum kimi yumuşalanda". Şeirlər kitabı. Elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac 30 illik yaradıcılığının ilkin dövründə qələmə aldığı şeirləri özündə toplayır.
Müəllif: Zaur Ustac

Zaur Ustac "Mum kimi yumuşalanda". Şeirlər kitabı. Elektron kitab şair-publisit Zaur  Ustac 30  illik yaradıcılığının ilkin dövründə qələmə aldığı şeirləri özündə toplayır. Bu e-nəşr Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubley tədbirləri çərçivəsində e-nəşr olunur. Bu kitab müəllifin ənənəvi qydada 2011- ci ildə nəşr olunmuş eyni adlı kitabının elektron variantıdır. Kitabda şairin 1993 - 1995- ci illərdə (əsgərlik dövründə) qələmə aldığı şeirlər yer almışdır.

Baxış sayı: 1321
Yüklə: PDF yüklə
    


    
Aida Hacıxanım "Ömrün anları". Ədəbi-kütləvi e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac bədii yaradıcılığının 30 illik yubiley çərçivəsində nəşr olunur.
Müəllif: Aida Hacıxanım

Aida Hacıxanım  "Ömrün anları". Ədəbi-kütləvi e-nəşr. Bu elektron kitab şair-publisit Zaur Ustac bədii yaradıcılığının 30 illik yubiley çərçivəsində nəşr olunur. Elektron Kitab Zaur Ustac yaradıcılığının 30 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunur. Bu kitabda şairin icazəsi ilə tərtibçilər tərəfindən ümumi istifadədə olan, əsasən müxtəlif internet mənbələrindən toplanaraq seçilmiş fotolarından istifadə olunmuşdur. Bundan əlavə iki qrafikada, dörd dildə yazar haqqında qısa məlumat verilmişdir.

Baxış sayı: 2751
Yüklə: PDF yüklə
    


    
Zaur Ustac. "Otuz ildir, əldə qələm". Poetik toplu. Bu kitab, Zaur Ustac yaradıcılığının "30" illik yubley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunur. Kitabda ön söz və son söz əvəzinə işlənmiş şeirlərdən əlavə müəllifin müxtəlif illərdə
Müəllif: Zaur Ustac

Zaur Ustac. "Otuz ildir, əldə qələm". Poetik toplu. Bu kitab, Zaur Ustac yaradıcılığının "30" illik yubley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunur. Kitabda ön söz və son söz əvəzinə işlənmiş şeirlərdən əlavə müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı 43 şeir toplanmışdır. Şeirlər elə seçilib ki, onları oxumaqla şairin dünyaya baxışı, həyat fəlsəfəsi, ədəbi görüşləri və bədii yaradıcılığı haqqında istiqamətverici fikrə sahib olmaq olar.

Baxış sayı: 1588
Yüklə: PDF yüklə